HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

2020.JÚLIUS 5-12.

1. Ma Péter-fillér gyűjtés lett volna egyházunkban, de Ferenc pápa a világjárványra tekintettel ezt a gyűjtés áthelyezte október 4-re, Assisi Szent Ferenc ünnepére, Évközi 27.Vasárnapra.

2. Kedden megtartjuk a szokásos Szent Antal imádságot templomunkban.

3. Szombaton lesz Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe egyházunkban.

4. Jövő vasárnap, mivel a hónap második vasárnapja lesz, megtartjuk a hagyományos szentségimádási óránkat, mégpedig a szokott időben, vagyis 16 órától.

Sík Sándor:

Kérdések felelet nélkül

Aranymisémig kisfiú koromtól
Bűneimet meggyóntam számtalanszor,
Papok térdére, angyalok fülébe,
Az Isten irgalmának tengerébe.
Látszik-e vajon emberi valómon,
Hogy ötven éve mindugyanazt gyónom?

Polcaimon a könyvek százai,
Ó ifjú olvasások lázai!
Sok költőm, szentem, mesterem,
Titeket iszlak most is szűntelen.
Meglátszik-e viseltes arcomon,
Hogy én is a családhoz tartozom?

Mint gyümölcsfákra májusi eső
Zúgtak le rám a dallamkereső
Élni akaró gondolatcsírák,
S én nekiültem, mint szorgos diák,
Írtam, daloltam a tőlem telőt.
Egy pohár vizet ért-e más előtt?

Egy volt minden második szó a számban:
A szeretetet oly nagyon kívántam,
Mint édesanyja emlejét a kisded.
Mindent vágytam szeretni, mint az Isten.
Akartam mindent szeretetből tenni, –
Amit tettem, több volt-e, mint a semmi?

De minek ez a sok mihaszna kérdés?
A tett a fontos, nem a szürke értés.
Zárlatig úgyis elkészül a mérleg.
Csak egy a fontos: égjek s el ne égjek.
Mint a pusztai vadrózsabokor.
A nap is legszebb naplementekor.

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

2020.JÚNIUS 28 - JÚLIUS 5.

1. Pénteken lesz Dr. Goják János atya halálának 8. évfordulója. Imádságainkban emlékezzünk meg János atyáról.

2. Jövő vasárnap évközi 14. Vasárnap. Ezen a vasárnapon Péter-fillér gyűjtés lett volna egyházunkban, de Ferenc pápa a világjárványra tekintettel ezt a gyűjtés áthelyezte október 4-re, Assisi Szent Ferenc ünnepére, Évközi 27.Vasárnapra.

3. Július hónaptól keddenként megtartjuk a szokásos Szent Antal imádságot templomunkban.

KRISZTUS KÖVETÉSE

Városokon át, falvakon által
ott halad Ő és telve csodákkal,
a levegő: mert szökdel a sánta,
vakok ujjongnak a napot látva,
néma ajkon is örömdal zendül.
Halott lép elő hideg verembül.
A csodatevőt kíséri, amerre
megy, lépdel a lába, betegek ezerje.
Tódul a nép, hogy ámuljon, lásson.
Úr a halálon! Úr elmúláson!
Nevét a hír is szárnyra kapja.
Tanítványai kicsiny csapatja
boldog, hogy benne Urára tekinthet.
Úgy szereti mindet és vezeti mindet!
Galilea fénylő ege alatt
Isten fia halad, halad, halad.

…Valakit ott a koponyák hegyére
kísér a nép. Száz sebből csorog a vére.
Ostormegtépte vállán durva fábul
nehéz kereszt. A tömeg zajong, bámul.
Gőgös gúnnyal farizeusok nézik,
vad poroszló hogyan sújt rajta végig.
Körültekint. A lázas két szeme
mintha keresne, mintha kérdene:
hányan vele és hányan ellene?

Hányan vele? Fenne a kereszt alatt
viharvert, könnyes, árva kis csapat:
a tanítvány, akit szeret vala…
néhány asszony még… zeng a kardala
hideg közönynek, hahotázó gúnynak.
Fekete földre véres cseppek hullnak.
Mit vétkezett, hogy így kell halnia?!
Szenved, szenved az Isten Fia!
Szenved, szenved az Isten Fia.

Ő ment az úton. Hátra nem tekintett.
Életet mentett, égi magot hintett,
s bár százak, ezrek léptek nyomára,
tudta, hogy megy: fel a Golgotára.
Tudta, hányan maradnak el mögötte.
Azt kérdezik csak, uralkodni jött-e.
Ha nem, hát vissza, rettenve, ijedve.
Szenvedni vele kinek volna kedve?
Tudta, hogy fenn, fenn a kereszt alatt,
csak egy viharvert, árva kis csapat,
csak annyi lesz az, ami megmarad.

Isten Fia halad, mégis halad
ma is. Napfényen… viharon keresztül…
vad tengeren is hívó szava rezdül.
Elő, tengeren járó Péterek!
Hány riad vissza: Tovább nem merek.
Pedig tovább még, a főpap elébe,
hol rágalom tőrét döfik a szívébe.
Ki vele járt viharzó tengeren,
Hány mondja most gyáván: „Nem ismerem.”
Tovább, tovább! Kereszt gyalázatát
hordva ki éri el a Golgotát?!

A könnyes, árva, viharvert csapatnak
odaát pálmát és koronát adnak
fehér, hótiszta angyalseregek.
Kitárulnak tündöklő egek.
Ujjongva zeng az örök hálaének.
De hányan lesznek, akik odaérnek?

Túrmezei Erzsébet

###

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

2020.JÚNIUS 21-28.

1. Hétfőn lesz 45. esztendeje, hogy Dr. Varga László kanonok urat pappá szentelték. 1975-ben június 22. napja vasárnap volt. A Pécsi Székesegyház felszentelésének ünnepén Egri József; Dr.Gesztesy András és Dr. Varga László diákonúsokat szentelték pappá. Holnap (hétfőn) a 17 órai szentmisében Dr. Varga László és Egri József atyák adnak hálát az elmúlt 45 évért.

2. A héten lesz Wolleszky Tibor atya halálának 5. évfordulója. Tibor atya hosszú ideig szolgált templomunkban, ezért csütörtökön érte imádkozunk.

3. Ugyancsak a héten lesz Bérczi Bernát zirci ciszterci apát születésnapja, aki pécsi szolgálatának idején sokszor segített templomunkban. Csütörtökön érte is imádkozunk.

4. Jövő vasárnap Évközi 13. Vasárnap.

NEM EJTI LE

Földgömb az utazási irodában.
Szép, nagy, kerek.
Forgatni is lehet.
Ragyogó szemmel nézi egy gyerek.

S míg édesanyja sorra
intéz ügyeket, jegyeket,
Ő is bekalandozna
Tengereket és hegyeket.

De anyai szem ilyet
Szó nélkül hogyan nézne!
„Kisfiam, ne nyúlj hozzá,
mert ha leejted, vége!”

Elkapja kis kezét,
S csodálja mozdulatlan.
Kimennek. Elvegyülnek
Az utcaforgatagban.

Tűnődik. Hiába hívja
Kirakatok szépsége.
„Ha a jó Isten ejti le,
Anyu, akkor is vége?”

„Minek, kisfiam?” „Hát a Földnek!
Azt mondtad, Ő tartja kezében.
De ha elfárad a keze?
Ha leejti valamiképpen?”

„Kisfiam, attól sose félj!
Ha leejtené, nagy baj lenne.
De Isten keze oly erős,
A Föld biztosan pihen benne.”

S a fényes, tiszta gyerekszemben
Felragyog a csoda titka:
„Ugye, ha az egyik elfárad,
akkor átveszi a másikba?!”

Túrmezei Erzsébet

HIRDETÉSEINK ÚRNAPJÁN

2020.JÚNIUS 14-21.

1. Ma van Úrnapja. A hagyományos második vasárnapi szentségimádási óránkat 16 óra 30 perctől tartjuk meg.

2. Pénteken lesz Jézus Szíve Főünnepe egyházunkban.

3. Szombaton a 17 órai szentmise német-magyar kétnyelvű lesz. A szentmise főcelebránsa Berecz Tibor atya lesz.

4. Jövő vasárnap az évközi idő 12. vasárnapját fogjuk ünnepelni.

BABAITS MIHÁLY

ÚRNAPI ÉNEKE

Dicsérd, Sion, a Megváltót,
dicsérd a vezért, a pásztort,

  zengj himnuszt, zengj éneket!

Ahogy bírod, akként merjed:
nagyobb Ő mint a dicséret,

  méltón nem dicsérheted.

S a dicséret külön tárgya
ma hogy a Kenyeret áldja,

  mely éltet és eleven,

s hogy végvacsoráján kapta
a Tizenkettők csapatja,

  nem kétséges semmiben.

Legyen teljes, legyen zengő,
legyen vidám és illendő

  szivünk ujjongása ma:

mert azt a napot jelzi ünnepünk,
melyen először adatott nekünk

  ez a lelki lakoma

Új királynak asztalára
új törvénynek szállt páskája:

  elavult a régi már.

Fut az ujtól ami agg,
igazságtól ami vak;

  fut a fénytől a homály.

Amit Krisztus tett ez estén,
hagyta hogy rá emlékezvén

  cselekedjük mi is azt.

Okultunk szent törvényéből:
így lesz borból és kenyérből

  üdvösséges áldozat.

Más és más - de nem lényegben,
csak jel szerint más - szinekben

  égi jók lappanganak.

A vér ital, a hús étel:
mégis Krisztus, lényegével,

  teljes mindkét szín alatt.

Oly kenyér, melyet meg nem tör,
aki vesz miként étekből,

  s el se vág, és meg se szel.

Veszi egy és veszik ezren:
annyit egy; amennyit ezren;

  fogyasztják és nem fogy el.

Veszik jók és veszik rosszak:
csakhogy különböző sorsnak

  részesei ők vele.

Rossznak halál, jónak élet:
ilyen az egyforma étek

  különböző ereje.

Im az angyalok kenyere,
utonjárók eledele,
édesfiaknak étele,

  nem ebek számára szánt,

melynek előképe már a
husvéti bárány halála,
valamint Izsák oltára,

  s hogy az égből manna szállt.

Óh igaz Kenyér, jó Pásztor,
Jézus, óvj az elbukástól,
te táplálj és te palástolj
s add hogy a feltámadáskor

  üdvnek látói legyünk.

Te, ki mindent bírsz és értesz,
s e földön táplálsz és éltetsz,
tedd, hogy szent népeddel, ékes
asztalodnál majd az édes

  örökségben résztvegyünk!

HIRDETÉSEINK SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN

2020.JÚNIUS 7-14.

1. Ma Szentháromság Vasárnapjának főünnepe van egyházunkban. Ezen a napon 16 óra 30 perctől rövid szentségimádást tartunk- HÁLÁBÓL- templomunkban.

2.Hétfőtől folytatjuk a nyilvános misék megtartását templomunkban.

Arra kérjük a kedves híveket, hogy tartsuk be a szükséges előírásokat. Viseljünk maszkot, tartsunk távolságot egymástól! Az idősebb testvéreket pedig arra kérjük, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.

A szentmisére-elővigyázatosságból- csak a templom keleti kapuján keresztül lehet bejutni.( A Collegium Seraphicum felől.)

Hétfőtől-szombatig tehát 17 órakor lesz a szentmise. Vasárnap 8 órakor és 17 órakor. A jövő héten minden esetben csendes szentmise lesz a templomban.

3. Elindult a plébánia irodai szolgálata. Hétköznapokon délelőtt 10 órától- 12 óráig és délután 15 óra 30 perctól-16 óra 30 percig nyitva tart az iroda.

4. A szentgyónás elvégzésére előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség. A hagyományos gyóntatószéki gyónás- egyenlőre- szünetel. (A hatályban lévő előírások szerint a gyónó és a gyóntató között két méter távolságot kell tartani. A gyónónak és a gyóntatónak is maszkot kell viselni.)

5. Plébániánk internetes felületén megjelent a HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS menüpont. Az e-mail címünk megadásával a plébánia hirdetéseit hétről-hétre elküldjük e-mail fiókjába.

6. Szombaton- Úrnapja előestéjén -16 óra 30 perctől -17 óráig szentségimádást tartunk templomunkban. Ezzel a szentségimádással csatlakozunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus világméretű felhívásához.

7. Jövő vasárnap lesz Úrnapja. A hagyományos második vasárnapi szentségimádási óránkat 16 óra 30 perctől tartjuk meg.

8. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a 2020/21-es akadémiai évben is gazdag tanulmányi kínálattal várja az egyházi, oktatási és szociális tanulmányok iránt érdeklődő diákjait. Az államilag finanszírozott képzésekre elektronikusan a pphf.hu oldalon lehet 2020. június 10-ig jelentkezni.

9. Megjelent a Barátok Lapja plébániai tájékoztató júniusi száma. A koronavírus járvány miatt az áprilisi, valamint a májusi szám nyomtatásban nem jelent meg, de a plébánia internetes felületén elérhető.

https://pecsi-ferences.github.io/assets/pdfs/2020-06.pdf

Kozma László

Szentháromság

A világnak szétosztotta
Bor, s kenyérben önmagát.
Mert testévé lesz az ostya,
És a bor vérére vált.
Életét így sokszorozza
Ki legyőzte a halált.
Keresztjén az ember sorsa
Megváltásra így talált.

S mert igéje rendelé így,
Valódi az ostya-test.
Kegyelme a szívben érik,
Gyümölcsöt hoz a kereszt.
Feltámadjon a remény, hit,
S vigasztaló szeretet.
Kehely tükrözi a vérit,
Aki értünk szenvedett.

Szentháromság súlyos titka,
Hogy a Három mégis Egy.
S eggyé fogad – így tanítja,
Ha veszed a kenyeret.
Örök-Egybe térjen vissza,
Ki testével egy lehet.
S borban a kegyelmet issza,
Ki e földön vétkezett.

HIRDETÉSEINK PÜNKÖSD FŐÜNNEPÉN -2020.MÁJUS 31 - JÚNIUS 7.

1.Hétfőtől folytatjuk a nyilvános misék megtartását templomunkban.

Arra kérjük a kedves híveket, hogy tartsuk be a szükséges előírásokat. Viseljünk maszkot, tartsunk távolságot egymástól! Az idősebb testvéreket pedig arra kérjük, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.

A szentmisére-elővigyázatosságból- csak a templom keleti kapuján keresztül lehet bejutni.( A Collegium Seraphicum felől.)

Hétfőtől-szombatig tehát 17 órakor lesz a szentmise. Vasárnap 8 órakor és 17 órakor. A jövő héten minden esetben csendes szentmise lesz a templomban.

2.Keddtől újra elindul a plébánia irodai szolgálata. Hétköznapokon délelőtt 10 órától- 12 óráig és délután 15 óra 30 perctól-16 óra 30 percig nyitva tart az iroda.

3. A szentgyónás elvégzésére előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség. A hagyományos gyóntatószéki gyónás- egyenlőre- szünetel. (A hatályban lévő előírások szerint a gyónó és a gyóntató között két méter távolságot kell tartani. A gyónónak és a gyóntatónak is maszkot kell viselni.)

4. Plébániánk internetes felületén megjelent a HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS menüpont. Az e-mail címünk megadásával a plébánia hirdetéseit hétről-hétre elküldjük e-mail fiókjába.

5. Jövő vasárnap Szentháromság főünnepe lesz egyházunkban. Mivel a hónap első vasárnapja lesz, ezért 16 óra 30 perctől szentségimádási órát tartunk templomunkban.

6. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a 2020/21-es akadémiai évben is gazdag tanulmányi kínálattal várja az egyházi, oktatási és szociális tanulmányok iránt érdeklődő diákjait. Az államilag finanszírozott képzésekre elektronikusan a pphf.hu oldalon lehet 2020. június 10-ig jelentkezni.

„Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.

Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.

Nem mentek vele. Egyhelyben maradtak.

Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.

Zendült a szó: Lélek volt és erő.

És háromezren állottak elő

egyetlen prédikációra…” (Túrmezei Erzsébet)

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

HIRDETÉSEINK URUNK MENNYBEMENETELÉNEK FŐÜNNEPÉN -2020.MÁJUS 24-31.

1.Hétfőtől megpróbálkozunk a nyilvános misék megtartásával templomunkban.

Arra kérjük a kedves híveket, hogy tartsuk be a szükséges előírásokat. Viseljünk maszkot, tartsunk távolságot egymástól! A 65 év feletti testvéreket pedig arra kérjük, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.

A szentmisére- elővigyázatosságból- csak a templom keleti kapuján keresztül lehet majd bejutni. ( A Collegium Seraphicum felől.)

Hétfőtől-szombatig tehát 17 órakor lesz a szentmise. Vasárnap 8 órakor és 17 órakor. A jövő héten minden esetben csendes szentmise lesz a templomban.

2.A plébánia irodai szolgálata június első napjától indul újra, addig szünetel. Sürgős esetben és temetési ügyintézés esetén a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

Az egyházi adót a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni.

SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

3. A szentgyónás elvégzésére előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség.

4. Plébániánk internetes felületén megjelent a HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS menüpont. Az e-mail címünk megadásával a plébánia hirdetéseit hétről-hétre elküldjük e-mail fiókjába.

5. Jövő vasárnap Pünkösd főünnepe lesz egyházunkban.

GALILEAI FÉRFIAK

(Sík Sándor (Szent vagy, Uram! 94))

Galileai férfiak,
mért néztek az égre?
Mért, hogy forró könny fakad
férfiak szemébe? -
Jézus Krisztus visszajön,
Jézus Krisztus él!
Galileai férfiak,
mért, hogy tétlen álltok?
Vár a Kelet és Nyugat,
Krisztus bízta rátok.
Hirdessétek mindenütt:
Jézus Krisztus él!

Galileai férfiak,
Fel a küzdőtérre,
Minden népek szomjasak
Az Élet Vizére,
Választottak, bennetek
Jézus Krisztus él!

Galileai férfiak,
milyen jelre vártok?
Ő tinéktek Lángot ad,
Égből küldi rátok.
Várjatok még tíz napig,
Jézus Krisztus él!

Galileai férfiak,
Mért, hogy sírva néztek,
Jézus Krisztus itt marad,
Úgy ígérte néktek!
Világvégig véletek,
Jézus Krisztus él!

Galileai férfiak,
ha majd jön az óra,
élőket és holtakat
hív majd számadóra:
a nagy Bíró visszajön,
Jézus Krisztus él.

HIRDETÉSEINK HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJÁN -2020.MÁJUS 17-23.

1. Most vasárnap van a tömegtájékoztatás 54. világnapja egyházunkban.

2. Hétfőn lesz Dr. Szalay János tanár úr halálának 5. évfordulója. Imádságainkban emlékezünk meg róla, hiszen templomunknak hosszú ideig volt kisegítő lelkipásztora.

3.Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy hétköznapokon, mivel zömében 65 év feletti testvérek szoktak részt venni a szentmiséken, ezért nyilvános szentmisét még a jövő héten-hétköznapokon- nem tartunk.

4. A jelenleg érvényben lévő egyházi előírások szerint vasárnap- lehetőség szerint - szabadtéri szentmisék megtartása engedélyezett. Mivel templomunk környezetében nincs megfelelő mértékű egyházi tulajdonban lévő szabad tér, ezért a nyilvános szentmiséket a jövő héten szüneteltetjük.

Azonban 2020.május 23-án (Szombaton) 17 órakor és 2020.május 24-én (Vasárnap) 11 órakor lehetőség lesz szentáldozáshoz járulni. Az áldoztatás- szabadtéri-helyszíne a templom mögötti parkoló lesz.

5. Az előírások világában, ha enyhülés áll be, akkor azt természetesen rugalmasan követjük.

6.A plébánia irodai szolgálata is szünetel. Sürgős esetben és temetési ügyintézés esetén a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

Az egyházi adót a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni.

SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

7. A szentgyónás elvégzésére előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség.

8. Plébániánk internetes felületén megjelent a HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS menüpont. Az e-mail címünk megadásával a plébánia hirdetéseit hétről-hétre elküldjük e-mail fiókjába.

9. Május a Szűzanya hónapja. Ne feledkezzünk meg arról, hogy otthonainkban is imádkozzuk a Loretói litániát, valamint egyéb szép Mária imádságokat.

Túrmezei Erzsébet – Amerre most jár

Annyi szívben felébred valami
hívogató vágy: útra kelni egyszer.
Járni, amerre Jézus lába járt.
Látni a Golgotát látó szemekkel.
Hallgatni az olajfák suttogó
beszédét… azt a titkos, bús beszédet.
A szent helyen, hol imádkozva vérzett,
belenézni a holdas éjszakába.
Ellátogatni kis Betániába,
mindenüvé, amerre elhaladt.
És lélekben királlyá gazdagodni
a szent, ezer emlékű út alatt.

Nekem ez a vágy idegen maradt.
Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett…
lett belőle sóvárgás, akarat,
követelés: egyedül arra menni,
amerre Jézus lába most halad.

Nem von a régi csodák földje.
Új csodák életföldje vár.
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet
a százvirágba zsendülő határ.
S az élő Krisztus feltámadva jár.
Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem
vak szemét nyitja színre, fényre meg.
S bár útait szememmel el nem érem,
A lelkemen sejtésük átremeg.

Mért mennék messze, idegen vidékre
keresni, földi útja merre vitt?
Most akarom a lépteit követni:
Az élő Krisztus lépteit.

HIRDETÉSEINK HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJÁN -2020.MÁJUS 10-17.

1.Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetben elővigyázatosságból a jövő héten még nem lesznek nyilvános szentmisék templomunkban.

2. 2020.május 16-án (Szombaton) 17 órakor és 2020.május 17-én (Vasárnap) 11 órakor lehetőség lesz szentáldozáshoz járulni. Az áldoztatás- szabadtéri-helyszíne a templom mögötti parkoló lesz.

3.A plébánia irodai szolgálata is szünetel. Sürgős esetben és temetési ügyintézés esetén a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

Az egyházi adót a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni.

SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

4. Ne feledkezzünk el - a jövő héten sem-azokról a lehetőségekről, melyeket a televízió, rádió és az internet nyújt számunkra. Plébániánk honlapján is létrehoztunk egy új menüpontot: „Misék a világhálón”. Talán ez a lehetőség is segítségünkre lehet a hatékonyabb keresésében, elmélyülésben.

5. Plébániánk internetes felületén megjelent a HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS menüpont. Az e-mail címünk megadásával a plébánia hirdetéseit hétről-hétre elküldjük e-mail fiókjába.

6. Május a Szűzanya hónapja. Ne feledkezzünk meg arról, hogy otthonainkban is imádkozzuk a Loretói litániát, valamint egyéb szép Mária imádságokat.

7. A Pécsi Egyházmegye központi telefonszámát tárcsázva, 2020.március 28-tól lehetőségük van atyákkal és civil szakemberekkel beszélgetni minden nap 9.00–12.00; és 15.00–19.00 óráig.

A segítő atyákat és a szakembereket a telefonszám hívását követően munkatársunk segítségével tudja elérni.

Kérjük, amennyiben környezetében lelki segítségre szorulókat lát, ajánlja figyelmébe a LÉLEKERŐSÍTŐ program lehetőségét.

Hívja a +36 72 513 030-as telefonszámot 9.00–12.00 óráig és 15.00–19.00 óráig.

8. Megjelent a Barátok Lapja plébániai tájékoztató májusi száma.

https://pecsi-ferences.github.io/assets/pdfs/2020-05.pdf

Bódás János – Húsvéti hit

Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzedelmes marad.
Az Úr feltámadt, vallja millió szív,
s nem roskad össze semmi súly alatt.

Én nem hajlok a hitető beszédre,
világcsalók előtt se hódolok,
de tördelvén a titok néma zárát,
csak azt hiszem, amit megtapasztalok.

De mit nem érzek vak, süket kezemmel,
s hová nem ér el káprázó szemem,
lelkemmel látom azt, amely ha szárnyal,
nem ér nyomába gyarló értelem.

Én hallom, mit súg virág a virágnak,
bár hangjának fülemben nincs nyoma.
Értem a tavasz illatos beszédét,
s érzem Istent, bár nem láttam soha.

S bár győzött a bűn, mikor a keresztről
lelkeket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!

Ő áll mellettem könnyben és mosolyban,
amíg az élet rögeit töröm,
nyugodtan tűrök, mert tudom, hogy vár majd
egy új élet s fenn mennyei öröm.

E hit vigasztal minden megtiportat,
özvegyet, árvát, sír felé menőt,
gyermeket-vesztett, zokogó anyákat,
s aki beteg is, ebből nyer erőt.

Az Úr feltámadt, vallja millió szív
s nem roskad össze semmi súly alatt.
Bármit beszéltek hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad!

2020.MÁJUS 9-ÉN A PÉCSI EGYHÁZMEGYE MÁRIAGYŰDI LELKI (ONLINE) KARANTÉN ZARÁNDOKLATOT HIRDET. Bővebb információ az Egyházmegye internetes felületén érhető el:

https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/3654-mariagyudi-lelki-online-karanten-zarandoklat

HIRDETÉSEINK HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJÁN

2020.május 3- 10.

1.Ma Húsvét 4. Vasárnapja van, vagyis a JÓ PÁSZTOR vasárnapja. Ez a vasárnap évek hosszú sora óta a Hivatások Világnapja egyházunkban, ezért imádkozzunk ezen a napon papi, szerzetesi és családos hivatásokért.

2. Ma van anyák napja is, erről ne feledkezzünk meg imaszándékainkban sem. Isten éltesse az édesanyákat! A Gondviselés adjon sok erőt hivatásuk betöltéséhez!

3.Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel templomunkban a szertartások továbbra is szünetelnek. Miseszándékra azonban- a nyilvánosság kizárásával - készséggel mondunk csöndes misét.

A mise stipendiumot a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni. SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

A szándékot pedig akár telefonon, akár e-mailban lehet jelezni.

4.A plébánia irodai szolgálata is szünetel. Sürgős esetben és temetési ügyintézés esetén a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

Az egyházi adót a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni.

SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

5. Ne feledkezzünk el - a jövő héten sem-azokról a lehetőségekről, melyeket a televízió, rádió és az internet nyújt számunkra. Plébániánk honlapján is létrehoztunk egy új menüpontot: „Misék a világhálón”. Talán ez a lehetőség is segítségünkre lehet a hatékonyabb keresésében, elmélyülésben.

6. Plébániánk internetes felületén megjelent a HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS menüpont. Az e-mail címünk megadásával a plébánia hirdetéseit hétről-hétre elküldjük e-mail fiókjába.

7. Plébánián internetes felületére - a HITTAN menüpont alatt- megtalálható a legutóbbi templomi hittanra szánt elsőáldozási felkészítő anyaga. Szeretettel ajánljuk a hittanos gyerekek figyelmébe! Ugyanakkor hétről-hétre az aktuális vasárnaphoz kapcsolódóan a Katolikus Egyház Katekizmusából is idézünk néhány pontot, ami talán nem csak az iskolás hittanosoknak lehet hasznos.

8. Május a Szűzanya hónapja. Ne feledkezzünk meg arról, hogy otthonainkban is imádkozzuk a Loretói litániát, valamint egyéb szép Mária imádságokat.

9. A Pécsi Egyházmegyében három hete- csütörtökön- indult a kezdeményezés, amely arra buzdít, hogy otthonainkból, délután 17.00 órakor imádkozzuk együtt a rózsafüzért. Imádkozzuk együtt otthon a szentolvasót csütörtökönként. Húsvét előtt a fájdalmas szentolvasót imádkozzuk, húsvéttól pedig a dicsőségest. Ajánljuk fel ezt az imádságot a betegekért, a járvány elhunytjaiért és az őket gyászoló szeretteikért, valamint azért, hogy mielőbb legyőzze az emberiség e vírust, és újrakezdhesse egészségben életét.

Csatlakozzunk a felhíváshoz és kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását azokért a testvéreinkért, akik betegségeik miatt szenvednek és azokért, akik a koronavírus által okozott járvány áldozatai lettek.

10. A Pécsi Egyházmegye központi telefonszámát tárcsázva, 2020.március 28-tól lehetőségük van atyákkal és civil szakemberekkel beszélgetni minden nap 9.00–12.00; és 15.00–19.00 óráig.

A segítő atyákat és a szakembereket a telefonszám hívását követően munkatársunk segítségével tudja elérni.

Kérjük, amennyiben környezetében lelki segítségre szorulókat lát, ajánlja figyelmébe a LÉLEKERŐSÍTŐ program lehetőségét.

Hívja a +36 72 513 030-as telefonszámot 9.00–12.00 óráig és 15.00–19.00 óráig.

11. Megjelent a Barátok Lapja plébániai tájékoztató májusi száma.

12. Ne feledkezzünk meg az érettségizőkről, akik a jövő héten adnak számot tudásukról. Fohászkodjunk értük!

Túrmezei Erzsébet – Húsvét hajnalán

Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének száll által a légen
fel, fel az ég felé… Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkén az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra csak. Úgy… úgy mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.

Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.

HIRDETÉSEINK HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJÁN - 2020.április 26-május 3.

1. Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel templomunkban a szertartások továbbra is szünetelnek. Miseszándékra azonban- a nyilvánosság kizárásával - készséggel mondunk csöndes misét.

A mise stipendiumot a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni. SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

A szándékot pedig akár telefonon, akár e-mailban lehet jelezni.

2. A plébánia irodai szolgálata is szünetel. Sürgős esetben és temetési ügyintézés esetén a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

Az egyházi adót a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni.

SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

3. Ne feledkezzünk- a jövő héten sem-azokról a lehetőségekről, melyeket a televízió, rádió és az internet nyújt számunkra. Plébániánk honlapján is létrehoztunk egy új menüpontot: „Misék a világhálón”. Talán ez a lehetőség is segítségünkre lehet a hatékonyabb keresésében, elmélyülésben.

4. Plébániánk internetes felületén megjelent a HÍRLEVÉL menüpont. Az e-mail címünk megadásával a plébánia hirdetéseit hétről-hétre elküldjük e-mail fiókjába. Nagy öröm számunkra, hogy már többen is érdeklődnek a Hírlevél után.

5. Plébánián internetes felületére - a HITTAN menüpont alatt- megtalálható a legutóbbi templomi hittanra szánt elsőáldozási felkészítő anyaga. Szeretettel ajánljuk a hittanos gyerekek figyelmébe! Ugyanakkor hétről-hétre az aktuális vasárnaphoz kapcsolódóan a Katolikus Egyház Katekizmusából is idézünk néhány pontot, ami talán nem csak az iskolás hittanosoknak lehet hasznos.

6. Május a Szűzanya hónapja. Ne feledkezzünk meg arról, hogy otthonainkban is imádkozzuk a Loretói litániát, valamint egyéb szép Mária imádságokat.

7. Jövő vasárnap Húsvét 4. Vasárnapja lesz, vagyis a JÓ PÁSZTOR vasárnapja. Ez a vasárnap évek hosszú sora óta a Hivatások Világnapja, ezért imádkozzunk ezen a napon papi, szerzetesi és családos hivatásokért.

8. A Pécsi Egyházmegyében két hete- csütörtökön- indult a kezdeményezés, amely arra buzdít, hogy otthonainkból, délután 17.00 órakor imádkozzuk együtt a rózsafüzért. Imádkozzuk együtt otthon a szentolvasót csütörtökönként. Húsvét előtt a fájdalmas szentolvasót imádkozzuk, húsvéttól pedig a dicsőségest. Ajánljuk fel ezt az imádságot a betegekért, a járvány elhunytjaiért és az őket gyászoló szeretteikért, valamint azért, hogy mielőbb legyőzze az emberiség e vírust, és újrakezdhesse egészségben életét.

Csatlakozzunk a felhíváshoz és kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását azokért a testvéreinkért, akik betegségeik miatt szenvednek és azokért, akik a koronavírus által okozott járvány áldozatai lettek.

9. A Pécsi Egyházmegye központi telefonszámát tárcsázva, 2020.március 28-tól lehetőségük van atyákkal és civil szakemberekkel beszélgetni minden nap 9.00–12.00; és 15.00–19.00 óráig.

A segítő atyákat és a szakembereket a telefonszám hívását követően munkatársunk segítségével tudja elérni.

Kérjük, amennyiben környezetében lelki segítségre szorulókat lát, ajánlja figyelmébe a LÉLEKERŐSÍTŐ program lehetőségét.

Hívja a +36 72 513 030-as telefonszámot 9.00–12.00 óráig és 15.00–19.00 óráig.

FELTÁMADT!

Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Nem,nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt! (Túrmezei Erzsébet)

HIRDETÉSEINK HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJÁN

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁN - 2020.április 19-26.

1. Ma Húsvét 2. Vasárnapja, vagyis az Isteni Irgalmasság Vasárnapja van. Lehetőségeinkhez mérten 15 órakor-az Isteni Irgalmasság órájában próbáljuk meg közösen imádkozni.

2. Kedden lesz Dr. Vass László atya halálának 14. évfordulója.

Imádkozzunk a Ferences Kollégium alapítójáért!

3. Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel templomunkban a szertartások továbbra is szünetelnek. Miseszándékra azonban- a nyilvánosság kizárásával - készséggel mondunk csöndes misét.

A mise stipendiumot a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni. SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

A szándékot pedig akár telefonon, akár e-mailban lehet jelezni.

4. A plébánia irodai szolgálata is szünetel. Sürgős esetben és temetési ügyintézés esetén a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

Az egyházi adót a plébánia bankszámlájára lehet átutalni vagy befizetni.

SZENT FERENC PLÉBÁNIA PÉCS 11731001-20126560

5. Ne feledkezzünk- a jövő héten sem-azokról a lehetőségekről, melyeket a televízió, rádió és az internet nyújt számunkra. Plébániánk honlapján is létrehoztunk egy új menüpontot: „Misék a világhálón”. Talán ez a lehetőség is segítségünkre lehet a hatékonyabb keresésében, elmélyülésben.

6. Ezen kívül a következő listát is jó szívvel ajánljuk:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket

7. A Pécsi Egyházmegyében múlt hét csütörtökén indult a kezdeményezés, amely arra buzdít, hogy otthonainkból, délután 17.00 órakor imádkozzuk együtt a rózsafüzért. Imádkozzuk együtt otthon a szentolvasót csütörtökönként. Húsvét előtt a fájdalmas szentolvasót imádkozzuk, húsvéttól pedig a dicsőségest. Ajánljuk fel ezt az imádságot a betegekért, a járvány elhunytjaiért és az őket gyászoló szeretteikért, valamint azért, hogy mielőbb legyőzze az emberiség e vírust, és újrakezdhesse egészségben életét.

Csatlakozzunk a felhíváshoz és kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását azokért a testvéreinkért, akik betegségeik miatt szenvednek és azokért, akik a koronavírus által okozott járvány áldozatai lettek.

8. A Pécsi Egyházmegye központi telefonszámát tárcsázva, 2020.március 28-tól lehetőségük van atyákkal és civil szakemberekkel beszélgetni minden nap 9.00–12.00; és 15.00–19.00 óráig.

A segítő atyákat és a szakembereket a telefonszám hívását követően munkatársunk segítségével tudja elérni.

Kérjük, amennyiben környezetében lelki segítségre szorulókat lát, ajánlja figyelmébe a LÉLEKERŐSÍTŐ program lehetőségét.

Hívja a +36 72 513 030-as telefonszámot 9.00–12.00 óráig és 15.00–19.00 óráig.

Vigyázzanak magukra és családtagjaikra!

Isten áldja Önöket!

Reviczky Gyula

Feltámadás

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Sziveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Akik tanait gyülölték,
Meg nem ölheték.
Nem rejthette sír magába
Égi szellemét.
Mert égből eredt s nem is volt
Születése sem…
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Kettős ünneplés azóta
Minden kikelet!
A mennyországé s a földé…
Ünnepeljetek!
Adjatok hálát, hogy ismét
Új világ terem,
S feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő;
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Adjatok hálát s virágot,
Tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Győzedelmesen.

HIRDETÉSEINK HÚSVÉTVASÁRNAP- 2020.április 12-19.

1. Nagyhét keddjén (április 7.) volt Várnagy Antal atya halálának 19. évfordulója.Imádságainkban emlékezzünk meg egykori plébánosunkról.

2. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel templomunkban a szertartások továbbra is szünetelnek.

3. A plébánia irodai szolgálata is szünetel. Sürgős esetben és temetési ügyintézés esetén a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

4. Ne feledkezzünk- a jövő héten sem-azokról a lehetőségekről, melyeket a televízió, rádió és az internet nyújt számunkra. Plébániánk honlapján is létrehoztunk egy új menüpontot: „Misék a világhálón”. Talán ez a lehetőség is segítségünkre lehet a hatékonyabb keresésében, elmélyülésben.

5. Ezen kívül a következő listát is jó szívvel ajánljuk:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket

6. A Pécsi Egyházmegyében múlt hét csütörtökén indult a kezdeményezés, amely arra buzdít, hogy otthonainkból, délután 17.00 órakor imádkozzuk együtt a rózsafüzért. Imádkozzuk együtt otthon a szentolvasót csütörtökönként. Húsvét előtt a fájdalmas szentolvasót imádkozzuk, húsvéttól pedig a dicsőségest. Ajánljuk fel ezt az imádságot a betegekért, a járvány elhunytjaiért és az őket gyászoló szeretteikért, valamint azért, hogy mielőbb legyőzze az emberiség e vírust, és újrakezdhesse egészségben életét.

Csatlakozzunk a felhíváshoz és kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását azokért a testvéreinkért, akik betegségeik miatt szenvednek és azokért, akik a koronavírus által okozott járvány áldozatai lettek.

7. A Pécsi Egyházmegye központi telefonszámát tárcsázva, 2020.március 28-tól lehetőségük van atyákkal és civil szakemberekkel beszélgetni minden nap 9.00–12.00; és 15.00–19.00 óráig.

A segítő atyákat és a szakembereket a telefonszám hívását követően munkatársunk segítségével tudja elérni.

Kérjük, amennyiben környezetében lelki segítségre szorulókat lát, ajánlja figyelmébe a LÉLEKERŐSÍTŐ program lehetőségét.

Hívja a +36 72 513 030-as telefonszámot 9.00–12.00 óráig és 15.00–19.00 óráig.

8.Jövő vasárnap Húsvét 2. Vasárnapja, vagyis az Isteni Irgalmasság Vasárnapja lesz. Lehetőségeinkhez mérten 15 órakor-az Isteni Irgalmasság órájában-próbáljuk meg közösen imádkozni.

Vigyázzanak magukra és családtagjaikra!

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK VALAMENNYIÜKNEK!

Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

HIRDETÉSEINK VIRÁGVASÁRNAP- 2020.április 5-12.

1. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel templomunkban a szertartások továbbra is szünetelnek.

2. A plébánia irodai szolgálata is szünetel. Sürgős esetben a 72-313-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. Amiben tudunk, készséggel segítünk.

3. Ne feledkezzünk- a jövő héten sem-azokról a lehetőségekről, melyeket a televízió, rádió és az internet nyújt számunkra.

4. A Nagyhétre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi személyes és családi imádságokat ajánlja. https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/3560-segedanyag-a-nagyhet-szemelyes-es-csaladi-imadsagaihoz

5. A Pécsi Egyházmegyében csütörtökön indult a kezdeményezés, amely arra buzdít, hogy otthonainkból, délután 17.00 órakor imádkozzuk együtt a rózsafüzért. Imádkozzuk együtt otthon a szentolvasót csütörtökönként. Húsvét előtt a fájdalmas szentolvasót imádkozzuk, húsvéttól pedig a dicsőségest. Ajánljuk fel ezt az imádságot a betegekért, a járvány elhunytjaiért és az őket gyászoló szeretteikért, valamint azért, hogy mielőbb legyőzze az emberiség e vírust, és újrakezdhesse egészségben életét.

Csatlakozzunk a felhíváshoz és kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását azokért a testvéreinkért, akik betegségeik miatt szenvednek és azokért, akik a koronavírus által okozott járvány áldozatai lettek.

6. A Pécsi Egyházmegye központi telefonszámát tárcsázva, 2020.március 28-tól lehetőségük van atyákkal és civil szakemberekkel beszélgetni minden nap 9.00–12.00; és 15.00–19.00 óráig.

A segítő atyákat és a szakembereket a telefonszám hívását követően munkatársunk segítségével tudja elérni.

Kérjük, amennyiben környezetében lelki segítségre szorulókat lát, ajánlja figyelmébe a LÉLEKERŐSÍTŐ program lehetőségét.

Hívja a +36 72 513 030-as telefonszámot 9.00–12.00 óráig és 15.00–19.00 óráig.

7. Megjelent a Barátok Lapja Plébánia tájékozató áprilisi száma. Ez a szám most nyomtatott formában nem érhető el, de az interneten olvasható. https://pecsi-ferences.github.io/assets/pdfs/2020-04.pdf

Megértésüket köszönjük!

Vigyázzanak magukra és családtagjaikra!

Áldott Nagyhetet kívánunk!

HIRDETÉSEINK NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJÁN- 2020.március 29-április 5.

1. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel, valamint a kijárási korlátozásra tekintettel,2020. március 28-án, szombaton, Nagyböjt 5. Vasárnapjának előestéjén már nem tartjuk nyitva a templomot.

2.Ne feledkezzünk meg arról, hogy beköszönt a tavaszi/nyári időszámítás.

3. 2020. március 29-én Nagyböjt 5. Vasárnapján- tekintettel a kijárási korlátozásra- nem tartjuk nyitva a templomot.

4. A múlt hétre felvett miseszándékokat- sine populo (a nép részvétele nélkül) - elmondtuk, de kérés esetén későbbi időpontban is megtartjuk.

5. Az elsőpéntekes időseket most nem keressük fel otthonaikban. Azonban, ha halálveszély esete állna fenn, akkor kérjük, hogy azonnal értesítsenek bennünket.

6. 2020.március 30 és április 3 között - vagyis hétfőtől-péntekig - a plébánia irodai szolgálata szünetel. Sürgős esetben a 72-31-565-ös vagy a 06-30-483-36-29-es számot lehet hívni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is.

Megértésüket köszönjük!

Vigyázzanak magukra és családtagjaikra!

HIRDETÉSEINK NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJÁN- 2020.március 21-29.

1. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. március 21-én, szombaton, Nagyböjt 4. Vasárnapjának előestéjén, a német-magyar nyilvános mise elmarad. A templom 17 és 18 óra között nyitva lesz, de szentmisét nem tartunk. Az egyéni imádságra azonban biztosítunk lehetőséget.

2. 2020.március 22-én Nagyböjt 4. Vasárnapján a templomban szentmise nem lesz. A templomot 17 és 18 óra között nyitva fogjuk tartani. Az egyéni imádságra ebben az időpontban biztosítunk lehetőséget. Felhívjuk azonban a kedves testvérek figyelmét, hogy a média különböző csatornáin keresztül be lehet kapcsolódni a szentmise imádságába, ünneplésébe.

3. 2020. március 23 és 28 között - vagyis hétfőtől-szombatig – templomunkat

17 óra és 17 óra 30 között nyitva tartjuk. Az egyéni imádságra ilyen módon biztosítunk lehetőséget.

4. 2020. március 29-én Nagyböjt 5. Vasárnapján- terveink szerint- templomunkat 17 és 18 óra között nyitva fogjuk tartani. Szentmise nem lesz, de egyéni imádságra alkalom nyílik.

5. A felvett miseszándékokat sine populo (a nép részvétele nélkül) elmondjuk, illetve- kérés esetén- későbbi időpontban megtartjuk.

6. Az előzetesen meghirdetett nagyböjti lelkigyakorlat, valamint a horvát mise elmarad.

7. 2020.március 23 és 27 között - vagyis hétfőtől-péntekig - a plébánia irodai szolgálata – alapvetően - szünetel. Sürgős esetben a 06-30-483-36-29-es számot lehet tárcsázni, illetve kereshetnek bennünket e-mailban is. A plébánia 72-313-565-ös vonalas számát nem minden esetben tudjuk felvenni.

Megértésüket köszönjük!

HIRDETÉSEINK NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJÁN

2020. március 15-22.

Ma kezdődik- és jövő vasárnapig tart - egyházunkban a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtés.

Péntek a 17 órai szentmise után keresztutat végzünk a templomban.

Megjelent a Barátok Lapja-plébániai tájékoztató-márciusi száma.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. március 16-22.

2020.március 16. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 17. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 18. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 19. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 20. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJÁN

2020. március 8-15.

Ma - mivel a hónap második vasárnapja van - 16 órától szentségimádási óra lesz templomunkban.

Kedden 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. A szent, aki a hitet választotta című filmet nézzük meg. A film Szent Borbála életéről szól és 111 perces.

A Havas Boldogasszony Templomigazgatóság autóbuszos zarándoklatot szervez Loretoba április 20-24. között. Érdeklődni a Havihegyen lehet.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. március 9-15.

2020.március 9. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 10. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 11. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 12. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 13. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 7. Szombat

16 óra 30 perctől- 16 óra 50 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 8. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. A körlevelet március 8-án, nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén felolvassák.

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így szól hozzánk: „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.”

Ima, böjt, alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.

Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az Egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.

Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, tehát március 15-től- 22-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha mindannyian legalább egy kilogramm adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa a Miatyánkról szóló katekézisében így tanít: „Jézus a kenyérszaporításkor azt a keveset sokszorozza meg csodás módon, amit egy gyermek ajánlott föl a többiek javára (vö. Jn 6,9). Nem szabad önzőnek lennünk, kötelességünk megosztani a kenyeret azokkal, akiknek szükségük van rá. Véssük eszünkbe, hogy az étel nem magántulajdon, hanem Isten kegyelme, amit meg kell osztanunk a rászorulókkal. Jézus a Tibériás tavánál nemcsak a kenyér- és halszaporítással tett csodát, hanem a megosztással: adjátok ide, amitek van, és én csodát teszek – mondta. Jézus a felajánlott kenyér szaporításával elővételezte önmaga felajánlását az eucharisztikus kenyérben. Csak az Eucharisztia tudja ugyanis csillapítani a végtelen iránti éhünket és az Isten utáni vágyat, ami minden ember lelkében lakozik, a mindennapi kenyér keresésében is.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik az Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak húsvét örömét és üzenetét.

Budapest, 2020. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír

HIRDETÉSEINK NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJÁN

2020. március 1-8.

Ma a szentmisék után is lesz hamvazkodási lehetőség.

Pénteken a 17 órai szentmise után keresztutat végzünk a templomban.

Ugyancsak Pénteken 18 óra 30 perctől Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Jövő vasárnap-mivel a hónap második vasárnapja- 16 órától szentségimádási óra lesz templomunkban.

Az elmúlt vasárnap a Katolikus Iskolák javára volt országos templomi gyűjtés. Templomunkban 140 000 forint lett a gyűjtés eredménye. Ezt az összeget továbbítottuk az Egyházmegyei Központba. A Gondviselés sokszorosan jutalmazza meg az adakozók jóságát!

A Havas Boldogasszony Templomigazgatóság autóbuszos zarándoklatot szervez Loretoba április 20-24. között. Érdeklődni a Havihegyen lehet.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. március 2-8.

2020.március 2. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 3. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 4. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 5. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 6. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.március 7. Szombat

16 óra 30 perctől- 16 óra 50 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 8. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

2020. február 23 - március 1.

Ma országos templomi gyűjtés van a Katolikus Iskolák javára.

Ma 16 órakor horvát mise lesz a templomban. A horvát nyelvű szentmisét Barics Gábriel Bicsérdi Plébános celebrálja. Természetesen a 17 órai plébániai mise is meg lesz tartva.

Kedden a 17 órai szentmise után, valamint a Szent Antal áhítatosság után, a Ferences Világi Rend tart imaórát templomunkban. Az imaórát Szabó József ferences atya vezeti.

Szerdán lesz hamvazószerda. Hamvazószerda a nagyböjt kezdete és szigorú böjti nap. Templomunkban 10 órakor az Árpádházi Szent Margit Iskola diákjainak szentmiséje lesz. A 17 órakor kezdődő szentmisében is magunkra vehetjük majd a bűnbánat jelét.

Pénteken a 17 órai szentmise után keresztutat végzünk a templomban.

Ugyancsak pénteken 18 óra 30 perctől Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Szombaton 10 órától templomi/plébánia hittan lesz az elsőáldozásra, bérmálásra készülő gyerekek számára.

Ugyancsak szombaton a 17 órai szentmisében a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot. Vezényel Nagy Ernő Karnagy Úr.

Jövő szombaton és vasárnap a szentmisék után is lesz hamvazkodási lehetőség a templomban.

A Havas Boldogasszony Templomigazgatóság autóbuszos zarándoklatot szervez Loretoba április 20-24. között. Érdeklődni a Havihegyen a sekrestyében lehet.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. február 24-március 1.

2020.február 24. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 25. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 26. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 27. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 28. Péntek 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 29. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.március 1. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

2020. február 16-23.

Ma zárul a Házasság Hete rendezvénysorozat. A családok, házaspárok megáldása, valamint a rendezvényt záró szentmise a mi templomunkban lesz. A rendezvényekhez kapcsolódó mozgalmasság miatt, az előre meghirdetett szentségimádás elmarad.

Jövő vasárnap 16 órakor horvát mise lesz a templomban. A horvát nyelvű szentmisét Barics Gábriel Bicsérdi Plébános celebrálja. Természetesen a 17 órai plébániai mise is meg lesz tartva.

Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a Katolikus Iskolák javára.

Megjelent a Barátok Lapja februári száma.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. február 17-23.

2020.február 17. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 18. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 19. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 20. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 21. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 22. Szombat

16 óra 30 perctől- 16 óra 50 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 23. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

2020. február 9-16.

Ma 16 órakor Dr. Fodor Réka tart előadást templomunkban az Afrikában végzett orvos misszióról.

Ma - a 17 órai szentmisében- a kórházlelkészség önkéntesei adnak hálát az elmúlt év kegyelmeiért. Ebben a szentmisében történik a beteglátogatói megbízások meghosszabbítása, valamint új megbízólevelek átadása.

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a Lourdes-i kilenced imaóráit hétköznapokon a szentmise után végezzük.

Kedden lesz a Betegek Világnapja. Ezen a napon kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak, aki ezt kérik.

Ugyancsak kedden filmvetítés lesz a plébánián. A film vetítését kivitelesen 18 órakor kezdjük. Egy igaz ember - Karácsonyi Kívánság a 85 perces film címe.

Szombaton 17 órakor német-magyar nyelvű szentmise lesz templomunkban. A szentmisét Berecz Tibor atya celebrálja.

Ma kezdődik és egész jövő héten zajlik a Házasság Hete rendezvénysorozat. A családok, házaspárok megáldása, valamint a rendezvényt záró szentmise, jövő vasárnap –este- a mi templomunkban lesz. A rendezvényekhez kapcsolódó mozgalmasság miatt, az előre meghirdetett szentségimádás elmarad.

Megjelent a Barátok Lapja februári száma.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. február 10-16.

2020.február 10. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 11. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 12. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 13. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 14. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 15. Szombat

16 óra 30 perctől- 16 óra 50 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 16. Vasárnap 7 óra 30 perctől- 7 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

ÜNNEPÉN

2020. február 2-9.

Hétfőn lesz Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Ezen a napon kezdődik templomunkban a Lourdes-i kilenced. Ezen a napon (február 3) és az azt követő hétvégén (február 8-9) végzünk balázsolást templomunkban.

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a Lourdes-i kilenced imaóráit hétköznapokon a szentmise után, szombaton és vasárnap a szentmise előtt végezzük.

Pénteken 18 óra 30 perckor Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Szombaton a 17 órai szentmisében a Szeráfi kórus teljesít zenei szolgálatot, vezényel Nagy Ernő Karnagy Úr.

Jövő vasárnap 16 órakor Dr. Fodor Réka tart előadást templomunkban az Afrikában végzett orvos misszióról. A hagyományos- második vasárnapi-szentségimádást egy héttel később fogjuk megtartani.

Jövő vasárnap 16 óra 45 perckor kezdődik a Lourdes-i kilenced imaórája.

Ugyancsak jövő vasárnap- a 17 órai szentmisében- a kórházlelkészség önkéntesei adnak hálát az elmúlt év kegyelmeiért. Ebben a szentmisében történik a beteglátogatói megbízások meghosszabbítása, valamint új megbízólevelek átadása.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. február 3- 9.

2020.február 3. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 4. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 15 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 5. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 6. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 7. Péntek 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.február 8. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.február 9. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

2020. január 26-február 2.

Ma 16 órakor horvát nyelvű szentmise lesz templomunkban. A szentmisét Barics Gábriel Bicsérdi Plébános celebrálja. A horvát nyelvű mise miatt nem lesz semmilyen változás a templom miserendjében, tehát 17 órakor lesz a plébániai mise.

Ma a 17 órai szentmisében a Szeráfi kórus teljesít zenei szolgálatot, vezényel Nagy Ernő Karnagy Úr.

A mai nappal záródik az ökumenikus imahét. A Belvárosi Templomban Dr. Szabó István református püspök hirdet igét.

Pénteken 18 óra 30 perctől Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

A virágvasárnapi Ifjúsági Passióra szereplőket toboroznak. Részleteket a kihelyezett plakáton és az interneten lehet megtudni.

Nagyon köszönjük a testvéreknek a Betlehem őrzés szolgálatát!

Jövő vasárnap lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe.

Hirdetjük még a testvéreknek, hogy 2020. február 3-án, hétfőn lesz Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Ezen a napon kezdődik templomunkban a Lourdes-i kilenced. Ezen a napon (február 3) és az azt követő hétvégén(február 8-9) végzünk balázsolást templomunkban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. január 27 - február 2.

2020.január 27. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 28. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 15 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 29. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 30. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 31. Péntek 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.FEBRUÁR 1. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.FEBRUÁR 2. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

2020. január 19-26.

Kedden 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. A film címe: Egy igaz ember-karácsonyi kívánság. A film 85 perces.

Pénteken 18 órától Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Jövő vasárnap 16 órakor horvát nyelvű szentmise lesz templomunkban. A szentmisét Barics Gábriel Bicsérdi Plébános celebrálja. A horvát nyelvű mise miatt nem lesz semmilyen változás a templom miserendjében, tehát 17 órakor lesz a plébániai mise.

Ugyancsak jövő vasárnap a 17 órai szentmisében a Szeráfi kórus teljesít zenei szolgálatot, vezényel Nagy Ernő Karnagy Úr.

Megjelent a Barátok Lapja januári száma.

A mai nappal kezdődik az ökumenikus imahét. Az imahét programja a hirdetőtáblán vagy a sekrestyében megtalálható.

A virágvasárnapi Ifjúsági Passióra szereplőket toboroznak. Részleteket a kihelyezett plakáton és az interneten lehet megtudni.

Nagyon köszönjük a testvéreknek a Betlehem őrzés szolgálatát!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. január 20-26.

2020.január 20. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 21. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 15 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 22. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 23. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 24. Péntek 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 25. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.JANUÁR 26. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT RÉSZLETES PÉCSI PROGRAMJA

Vasárnap, január 19. 16 óra, Evangélikus templom (Dischka Győző u. 6.)
Igét hirdet Zajácz Gábor görögkatolikus parókus.

Hétfő, január 20. 18 óra, Pécsi Baptista Gyülekezet (Bokor u. 52.)
Igét hirdet Dr. Kajtár Edvárd római katolikus plébános.

Kedd, január 21. 18 óra, Gyárvárosi r. k. templom (Zsolnay Vilmos u. 92.)
Igét hirdet Németh Norbert református lelkész.

Szerda, január 22. 18 óra, Kertvárosi ref. templom (Tildy Zoltán u. 12.)
Igét hirdet Nagy Norbert római katolikus plébános.

Csütörtök, január 23. 18 óra, Rácvárosi r. k. templom (Rácvárosi út 28.)
Igét hirdet Macher Tivadar baptista lelkész.

Péntek, január 24. 18 óra, Belvárosi ref. templom (Szabadság u. 35.)
Igét hirdet Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész.

Szombat, január 25. 18 óra, Lyceum r. k. templom (Király u. 44.)
Igét hirdet Lettner Gábor, a pünkösdi egyház lelkésze.

Vasárnap, január 26. 16 óra, Belvárosi r. k. templom (Széchenyi tér)
Igét hirdet Dr. Szabó István református püspök.

VIRÁGVASÁRNAPI IFJÚSÁGI PASSIÓ

A szervezők idén is készülnek a virágvasárnapi Ifjúsági Passióra.

Ennek első lépéseként február 8-án szombaton a Máltai Szeretetszolgálat Padlástermében 10-18 óráig tartják A Nagy Szerepválogatást.

A próbák azt követően kedd esténként 17-19 óráig lesznek a Katifi Klubhelyiségében (Tettye utca 14.).

A szervezők várnak minden fiatal jelentkezőt, 15 éves kortól már be lehet csatakozni.

Az alábbi Facebook-eseményen minden szükséges információ megtalálható. Kérik, hogy aki tudja, ossza meg az eseményt és hívjon meg rá másokat, ill. ajánlja másoknak a bekapcsolódást a próbák kezdetétől.

https://www.facebook.com/events/552054525383694/

HIRDETÉSEINK URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPÉN

2020. január 12-19.

Ma - mivel a hónap második vasárnapja- 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Hétfőn 15 óra 45 perctől hitoktatói megbeszélés lesz a plébánián.

Szombaton 10 órától plébániai, templomi hittan lesz az elsőáldozásra, bérmálásra készülő gyerekeknek.

Ugyancsak szombaton 17 órakor német-magyar mise lesz templomunkban. A szentmisét Berecz Tibor egyetemi lelkész, ifjúsági referens celebrálja.

Nagyon köszönjük a testvéreknek a Betlehem őrzés szolgálatát!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2020. január 13-19.

2020.január 13. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.JANUÁR 14. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 15. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 16. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 17. Péntek 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 18. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 19. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK KARÁCSONY 2.VASÁRNAPJÁN

2020. január 5-12.

Hétfőn lesz Vízkereszt Parancsolt Főünnepe. Templomunkban reggel 8 órakor- 11 órakor az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Iskola kisdiákjainak részvételével- és 17 órakor is lesz szentmise.

Jövő vasárnap-mivel a hónap második vasárnapja- 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN 2020. január 6-12.

2020.január 6. Hétfő 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.JANUÁR 7. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 8. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 9. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2020.JANUÁR 10. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.JANUÁR 11. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.JANUÁR 12. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN

2019. december 29 – 2020. január 5.

Ma 18 órától a Komlói Főnix Kamarakórus ad koncertet templomunkban.

Kedden 17 órakor év végi hálaadás lesz templomunkban.

Szerdán, az új polgári év első napján- Szűz Mária Isten Anyja parancsolt főünnepén- reggel 8 órakor és 17 órakor lesznek a szentmisék.

Pénteken 18 óra 30 perckor Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Jövő évi kalendárium, naptár, valamint templomunk Betleheméről készült képeslap a sekrestyében kapható.

Január hónapban még lehet jelentkezni Betlehem őrzésre.

Nagyon köszönjük az eddigi őrző szolgálatot!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. december 30- 2020.január 5.

2019.DECEMBER 30. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 31. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.JANUÁR 1. Szerda 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2020.JANUÁR 2. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 3. Péntek

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 4. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2020.JANUÁR 5. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN

2019.december 22- 29.

Ma a 17 órai szentmisében Bacsmai László mohácsi esperes-plébános lesz a vendégünk.

Kedden 17 órakor és éjfélkor is lesz szentmise templomunkban.

Szerdán és csütörtökön reggel 8 órakor és 17 órakor lesznek a szentmisék templomunkban.

Jövő vasárnap- az esti szentmise után -18 órától a Komlói Főnix kamarakórus koncertje lesz templomunkban.

Jövő évi kalendárium, naptár és templomunk Betleheméről készült karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható.

Templomunk Betlehemének őrzésére továbbra is várjuk a jelentkezést.

A Sant’Egidio Közösség hosszú évek óta minden Karácsonykor, december 25- én ünnepi ebédre hívja azokat az elmagányosodott időseket, fogyatékkal élőket, akiket évközben szociális otthonokban rendszeresen látogatnak, és azokat az utcán élő hajléktalanokat, akik nem tölthetik a karácsonyt családi körben. A közös ünneplés megvalósulásához a korábbi években is jelentősen hozzájárultak a kedves hívek, a közösség tagjai idén is kérik segítségüket, anyagi támogatásukat. Várják azokat is, akik szívesen segítenének az ebéd helyszínének előkészítésében és a felszolgálásban vagy az idősek szállításában, de nagy segítséget jelentene, ha valaki egy tálca süteményt tudna készíteni aznapra vagy apró ajándékokat juttatna el az idősek, hajléktalanok számára.

A Közösség tagjai a szentmise végén a bejáratnál fogadják azok adományait, akik szívesen támogatnák céljukat, illetve náluk lehet jelentkezni önkéntes segítőként is, vagy felajánlást tenni.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. december 23-29.

2019.DECEMBER 23. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 24. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 15 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

AZ ÉJFÉLI MISE IDEJE ALATT:

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 25. Szerda 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 26. Csütörtök 7 óra 50 perctől-8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 27. Péntek

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 28. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 29. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ADVENT 3. VASÁRNAPJÁN

2019.december 15-22.

Ma a 17 órai szentmisében Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök úr lesz a vendégünk.

Kedden 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. A karácsonyi cipő című filmet fogjuk megtekinteni. A film 90 perces.

Szombaton 10 órára várjuk plébániai, templomi hittanra az elsőáldozásra és a bérmálásra készülő gyerekeket. A kedves szülőket 11 órára várjuk a templomba.

Szombaton 17 órakor nem lesz német mise templomunkban.

Ugyancsak szombaton 18 órakor lesz a Szeráfi Kórus hangversenye templomunkban.

Jövő vasárnap a 17 órai szentmisében Bacsmai László mohácsi esperes-plébános lesz a vendégünk.

Jövő évi kalendárium, naptár és templomunk Betleheméről készült karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható.

Templomunk Betlehemének őrzésére továbbra is várjuk a jelentkezést.

Előhirdetés

A Sant’Egidio Közösség hosszú évek óta minden Karácsonykor, december 25- én ünnepi ebédre hívja azokat az elmagányosodott időseket, fogyatékkal élőket, akiket évközben szociális otthonokban rendszeresen látogatnak, így a rendezvényt idén is megrendezik, amelyhez ezúttal is kérik a kedves hívek nagylelkű támogatását, felajánlását. Várják azokat is, akik szívesen segítenének az ebéd helyszínének előkészítésében, majd a felszolgálásban, az idősek szállításában vagy egy tálca sütemény elkészítésében. A Közösség tagjai jövő héten, Advent 4. vasárnapján fognak gyűjteni a Ferences templomban a szentmisék után.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. december 16-22.

2019.DECEMBER 16. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 17. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 15 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 18. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 19. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 20. Péntek

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 21. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 22. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Advent 2. Vasárnapján

2019.december 8-15.

Ma 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Ma az esti szentmisén Keresztes Andor máriagyűdi plébános lesz a vendégünk.

Ma az esti szentmisén a Szeráfi Kórus teljesít ének-zenei szolgálatot. Vezényel Nagy Ernő Karnagy Úr.

Kedden 17 óra 45 perctől hitoktatói megbeszélés lesz a plébánián.

Jövő vasárnap az esti szentmisén Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök úr lesz a vendégünk.

A Katolikus Karitász Angyalbatyu nevű kezdeményezését továbbra is hirdetjük a kedves testvéreknek. A gyerekeknek szánt ajándékot, ajándékcsomagot december 13-ig lehet leadni templomunkban.

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.

Már most lehet jelentkezni Betlehemünk őrzésére a sekrestyében.

Megjelent a Barátok Lapja decemberi száma.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. december 9-15.

2019.DECEMBER 9. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECMBER 10. Kedd 16 óra 30 perctől -17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 11. Szerda 17 órától-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 12. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától -17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.DECEMBER 13. Péntek

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 14. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.DECEMBER 15. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ADVENT 1. VASÁRNAPJÁN 2019.december 1-8.

Ma a 17 órai szentmisében Zajácz Gábor görög katolikus parókus lesz a vendégünk.

Hétfőn a pasztorális iroda munkatársa tart előadást plébániánkon a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusról. Az előadás, tájékoztató 17 óra 45 perckor kezdődik.

Pénteken 18 óra 30 perctől Házas Hétvégés csoport összejövetel lesz a plébánián.

Szombaton a 17 órai szentmise után Szent Miklós püspök követe látogat el hozzánk. Szeretettel várjuk a gyerekeket erre az alkalomra!

Jövő vasárnap-mivel a hónap második vasárnapja lesz - 16 órakor szentségimádást tartunk a templomban.

Jövő vasárnap a 17 órai szentmisében Keresztes Andor máriagyűdi plébános lesz a vendégünk.

Jövő vasárnap az esti 17 órai szentmisében a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot. Vezényel Nagy Ernő karnagy úr.

A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a Katolikus Karitász „Angyalbatyu” nevű ajándékgyűjtő akcióját. Az akció keretében rászoruló gyerekek számára lehet karácsonyi ajándékot adományozni vagy csomagot készíteni.2019. december 13-ig templomunkban is le lehet adni a csomagot vagy az „Angyalbatyuba” szánt ajándékot.

Jövő évi kalendárium, naptár és templomunk Betleheméről készült karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. december 2-8.

2019.DECEMBER 2. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECMBER 3. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 4. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 5. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától -17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.DECEMBER 6. Péntek

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 7. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 8. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA-FŐÜNNEP

2019. november 24 - december 1.

Ma a Karitász céljaira van országos templomi gyűjtés.

Szombaton 10 órára várjuk az elsőáldozásra és bérmálásra készülő hittanosokat a templomba.

Jövő vasárnap advent 1. vasárnapja lesz. A vasárnap esti szentmisén Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr lesz a vendégünk.

A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a Katolikus Karitász „Angyalbatyu” nevű ajándékgyűjtő akcióját. Az akció keretében rászoruló gyerekek számára lehet karácsonyi ajándékot adományozni vagy csomagot készíteni.2019. december 13-ig templomunkban is le lehet adni a csomagot vagy az „Angyalbatyuba” szánt ajándékot.

Jövő évi naptár, kalendárium a sekrestyében kapható.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. november 25-december 1.

2019.NOVEMBER 25. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 26. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 27. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 28. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától -17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.NOVEMBER 29. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019. NOVEMBER 30. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.DECEMBER 1. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

2019. november 17-24.

Kedden 17 óra 45 perckor filmvetítés lesz a plébánián. A bátyám cipőjében című filmet nézzük meg. A film 95 perces.

Ugyancsak kedden a 17 órai szentmise után a ferences világi rend imaórát tart templomunkban.

Pénteken 8 órakor az Árpádházi Szent Margit Iskola szentmiséje lesz templomunkban.

A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a Katolikus Karitász „Angyalbatyu” nevű ajándékgyűjtő akcióját. Az akció keretében rászoruló gyerekek számára lehet karácsonyi ajándékot adományozni vagy csomagot készíteni.2019. december 13-ig templomunkban is le lehet adni a csomagot vagy az „Angyalbatyuba” szánt ajándékot.

Jövő vasárnap a Karitász céljaira lesz országos templomi gyűjtés.

Jövő évi naptár, kalendárium a sekrestyében kapható.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. november 18-24.

2019.NOVEMBER 18. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 19. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 20. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 21. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától -17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.NOVEMBER 22. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 23. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 24. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

2019. november 10-17.

Ma - mivel a hónap második vasárnapja van - 16 órától szentségimádást tartunk a templomban.

Ma a 17 órakor kezdődő szentmisében – Nagy Ernő Karnagy Úr vezetésével- a Szeráfi Kórus teljesít szolgálatot.

Kedden a 17 órai szentmisében velünk imádkoznak a Pécsi Egyházmegyei Katekumenátus Konferencia résztvevői.

Ugyancsak kedden 17 óra 45 perckor hitoktatói megbeszélés lesz a plébánián.

Szombaton 17 órakor német-magyar nyelvű szentmise lesz templomunkban. A szentmisét Berecz Tibor atya fogja celebrálni.

Jövő évi naptár, kalendárium a sekrestyében kapható.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. november 11-18.

2019.NOVEMBER 11. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 12. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 13. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 14. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától -17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.NOVEMBER 15. Péntek 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 16. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 17. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

2019. november 3-10.

Csütörtökön nyílt nap lesz a Szent Mór Iskolaközpontban. Szeretettel várják a jövendő kisiskolásokat és gimnazistákat.

Jövő vasárnap-mivel a hónap második vasárnapja lesz- 16 órakor szentségimádás lesz a templomban.

Jövő vasárnap a 17 órakor kezdődő szentmisében a Szeráfi kórus - Nagy Ernő Karnagy Úr vezetésével- teljesít zenei szolgálatot.

Jövő évi naptár, kalendárium a sekrestyében kapható.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. november 4-10.

2019.NOVEMBER 4. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 5. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 6. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 7. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától -17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.NOVEMBER 8. Péntek

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 9. Szombat

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 10. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

2019. október 27 - november 3.

Kedden 17 óra 45 perctől a kórházlelkészség szolgálattevőinek találkozója lesz a plébánián.

A Barátok Lapjában meghirdetett Bibliaóra elmarad.

Pénteken- Mindenszentek Parancsolt Főünnepén- reggel 8 órakor és 17 órakor is lesz szentmise templomunkban.

Szombaton - Halottak Napján- reggel 8 órakor és 17 órakor is lesz szentmise templomunkban.

A november hónapban esedékes közös szentmisékre- elhunyt testvéreinkért-még mindig vihetünk nyomtatványt a templomból.

Jövő évi naptár, kalendárium a sekrestyében kapható.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1 – 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet.

Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. október 28-november 3.

2019.OKTÓBER 28. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 29. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 30. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KLANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 31. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.NOVEMBER 1. Péntek

8 órától-8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.NOVEMBER 2. Szombat

8 órától-8 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.NOVEMBER 3. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

2019. október 20-27.

Ma a 17 órakor kezdődő szentmisén Nagy Ernő Karnagy Úr vezetésével a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot.

Ma a missziók javára lesz országos templomi gyűjtés.

Kedden 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. A mostani alkalommal egy olasz filmet tekintünk meg: „Ha Isten úgy akarja” címmel.

Szerdán zarándoklatot szervezünk Andocsra és Magyarszékre a Kármelita kolostorba.

Pénteken lesz Szent Mór főünnepe, aki egyházmegyénk társvédőszentje. Ezen a napon Pécs városában - az esti órákban-csak a Dzsámiban lesz szentmise. Pénteken elmarad a közös rózsafüzér és a litánia imádság templomunkban. A templom zárva lesz. Jöjjünk el minél többen a Dzsámiba szentmisére!!!

Szombaton 10 órára várjuk az elsőáldozásra és bérmálásra készülő gyerekeket plébániai/templomi hittanra.

A november hónapban esedékes közös szentmisékre- elhunyt testvéreinkért-már október elejétől vihetünk nyomtatványt a templomból.

Jövő évi naptár, kalendárium a sekrestyében kapható.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. október 21-27.

2019.OKTÓBER 21. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 22. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 23. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KLANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 24. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.OKTÓBER 26. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 27. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

2019. október 13-20.

Ma- mivel a hónap második vasárnapja van- 16 órától szentségimádási órát tartunk a templomban.

Pénteken 17 órakor Kovács József és Vida Zoltán újmisés atyák mutatnak be szentmisét templomunkban.

Szombaton a Piusz Plébániával közösen - 8 óra 45 perctől-a Dömörkapunál várjuk a hittanos gyerekeket hittanos kirándulásra. A kirándulásról bővebb információs anyagot a mellékoltártól lehet vinni.

Szombaton 17 órakor német-magyar mise lesz templomunkban. A szentmisét Berecz Tibor atya fogja végezni.

Jövő vasárnap a 17 órakor kezdődő szentmisén Nagy Ernő Karnagy Úr vezetésével a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot.

Jövő vasárnap a missziók javára lesz országos templomi gyűjtés.

2019.október 23-án zarándoklatot szervezünk Andocsra és Magyarszékre a Kármelita kolostorba. Jelentkezési lap és részletes program a sekrestyében található.

A hagyományoknak megfelelően október hónapban- hétfőtől-péntekig- a szentmise előtt rózsafüzért, a szentmise után pedig litániát imádkozunk a templomban.

A november hónapban esedékes közös szentmisékre- elhunyt testvéreinkért-már október elejétől vihetünk nyomtatványt a templomból.

Megjelent a Barátok Lapja- plébániai tájékoztató- októberi száma.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. október 14-20.

2019.OKTÓBER 14. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 15. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 16. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 17. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.OKTÓBER 18. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 19. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 20. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

2019. október 6-13.

Ma a lelkigyakorlat befejező napján Király József Szigetvári Plébános jön el hozzánk. A gyóntatás 16 óra 30 perckor kezdődik, majd a 17 órakor kezdődő szentmisében tanít bennünket József atya. Jöjjünk el minél többen a lelkigyakorlatra.

Kedden 17 óra 45 perctől hitoktatói megbeszélés lesz a plébánián.

Pénteken 19 órától Megbocsátás és elfogadás címmel tart előadást Dr. Domján Mihály a Pálos templomban.

Jövő vasárnap- mivel a hónap második vasárnapja lesz- 16 órától szentségimádási órát tartunk a templomban.

A hagyományoknak megfelelően október hónapban- hétfőtől-péntekig- a szentmise előtt rózsafüzért, a szentmise után pedig litániát imádkozunk a templomban.

A november hónapban esedékes közös szentmisékre- elhunyt testvéreinkért-már október elejétől vihetünk nyomtatványt a templomból.

2019.október 23-án zarándoklatot szervezünk Andocsra és Magyarszékre a Kármelita Kolostorba. Jelentkezési lap a sekrestyében kérhető.

A tervezett program:

Indulás reggel 8 órakor a volt tűzoltó laktanya elől (Rákóczi út). Érkezés Andocsra 9 óra 30 körül.

10.00 – Ünnepi szentmise.

- A kegyhely bemutatása

11.15 – Az Andocsi Mária Múzeum megtekintése.

12.00- Keresztút a templomban.

12.45- Indulás Magyarszékre.

14.00 Érkezés Magyarszékre

- A kolostor és a szerzetes közösség bemutatása

- Imádság

- Vásárlási lehetőség a kolostor termékeiből.

Érkezés Pécsre: 17 óra körül.

   

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. október 6-13.

2019.OKTÓBER 7. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 8. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 9. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 10. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.OKTÓBER 11. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 12. Szombat 16 óra 50 perctől- 17 óra 30 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 13. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

2019. szeptember 29-október 6.

Ma a Szentírás Vasárnapját ünnepeljük.

Hétfőn 18 óra 30 perckor Filmvetítést tartunk. A Piadone nyomában című 90 perces magyar dokumentumfilmet vetítjük le. A filmvetítés után -20 órától- találkozási lehetőség nyílik Király Leventével a film rendezőjével. A szervezés megkönnyítése miatt azt kérjük a testvérektől, hogy aki szeretne részt venni ezen a programon, iratkozzon fel. Akiknek a 17 órai szentmise után problémát jelent a hazamenetel, majd az újbóli visszajövetel, azokat a testvéreinket szeretettel várjuk a mise után a plébánia tanácstermébe agapéra, beszélgetésre.

Pénteken Assisi Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódóan elkezdődik őszi lelkigyakorlatunk. A lelkigyakorlatot a pénteki napon Horváth Lóránt Lengyeltóti Plébános vezeti. A gyóntatás 16 óra 30 perckor kezdődik, majd a 17 órakor kezdődő szentmisében hangzik el az első lelkigyakorlatos beszéd.

Pénteken 18 óra 30 perctől Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Szombaton folytatódik az őszi lelkigyakorlat. A gyóntatás 16 óra 30 perckor kezdődik, majd a 17 órakor kezdődő szentmisében mondja el Lóránt atya a második lelkigyakorlatos beszédet.

Vasárnap a lelkigyakorlat befejező napján Király József Szigetvári Plébános jön el hozzánk. A gyóntatás 16 óra 30 perckor kezdődik, majd a 17 órakor kezdődő szentmisében tanít bennünket József atya. Jöjjünk el minél többen a lelkigyakorlatra.

Az általános iskolások továbbtanulási jelentkezése kapcsán felhívjuk a szülők és a diákok figyelmét a régió egyházi iskolái között a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma által biztosított lehetőségekre, melyekről október 5-én, szombaton délelőtt nyílt nap keretében is tájékozódhatnak az érdeklődők.

A hagyományoknak megfelelően október hónapban- hétfőtől-péntekig- a szentmise előtt rózsafüzért, a szentmise után pedig litániát imádkozunk a templomban.

A november hónapban esedékes közös szentmisékre- elhunyt testvéreinkért-már október elejétől vihetünk nyomtatványt a templomból.

   

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. SZEPTEMBER 30-október 6.

2019.SZEPTEMBER 30. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 1. Kedd 16 óra 50 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 2. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 3. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.OKTÓBER 4. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óráig gyóntat

HORVÁTH LÓRÁNT LENGYELTÓTI PLÉBÁNOS

17 órától-17 óra 45 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.OKTÓBER 5. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 00 óráig gyóntat

HORVÁTH LÓRÁNT LENGYELTÓTI PLÉBÁNOS

17 órától-17 óra 45 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.OKTÓBER 6. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

2019. szeptember 22-29.

Ma (vasárnap) a 17 órakor kezdődő szentmisében a Szeráfi kórus teljesít zenei szolgálatot. Nagy Ernő karnagy úr vezényel.

Kedden 17 óra 45 perctől a Kórházlelkészség Szolgálattevői találkoznak a plébánián.

Pénteken 18 óra 30 perctől Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

2019. szeptember 30-án (Hétfőn) 18 óra 30 perckor Filmvetítést tartunk. A Piadone nyomában című 90 perces magyar dokumentumfilmet vetítjük le. A filmvetítés után -20 órától- találkozási lehetőség nyílik Király Leventével a film rendezőjével. A szervezés megkönnyítése miatt azt kérjük a testvérektől, hogy aki szeretne részt venni ezen a programon, iratkozzon fel a sekrestyében vagy a plébánián. Akiknek a 17 órai szentmise után problémát jelent a hazamenetel, majd az újbóli visszajövetel, azokat a testvéreinket szeretettel várjuk a mise után a plébánia tanácstermébe agapéra, beszélgetésre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2013 szeptemberében rendezte meg első alkalommal a Katolikus Társadalmi Napok elnevezésű programot, melynek kiemelt célja az Egyház társadalmi tanításának mind teljesebb megismertetése. Az elmúlt hat év alatt a rendezvény – missziós jellege mellett – a társadalom meghatározó és országos népszerűségnek örvendő eseményévé vált.

A 2019-es KATTÁRS-nak otthont adó Pécsi Egyházmegye a programsorozat kiemelt témájaként a jövő társadalmát__ állította az esemény középpontjába. Célunk, hogy minél átfogóbb képet adjunk azokról a példaértékű kezdeményezésekről is, amelyekről még keveset hallani. A rendezvény így az egyház karitatív, oktatási, egészségügyi munkájában már elkötelezett emberek számára is találkozási fórum lehet__. 2019.szeptember 27-29.

A rendezvény Pécs belvárosában 14 helyszínen kap helyet, 37 sátorral, 25 színpadi produkcióval, 110 változatos programmal, beszélgetésekkel, tevékenységüket, mindennapjaikat és céljaikat bemutató munkatársakkal és ismertetőkkel várja az érdeklődőket.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. SZEPTEMBER 23-29.

2019.SZEPTEMBER 23. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 24. Kedd 16 óra 50 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 25. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 26. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.SZEPTEMBER 27. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 28. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 29. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

„Gyere el hozzám!”

Otthoni időslátogatás.

A fenti programot a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász hirdeti meg.

A programról röviden

Az idős emberek sokszor maradnak egyedül önhibájukon kívül, olykor teljesen elszigetelődnek a külvilágtól. Ezt a helyzetet szeretnék feloldani olyan szociálisan érzékeny fiatalok segítségével, akik boldogabbá tehetik a magányos napokat.

A programba olyan időseket kívánunk bevonni, akik egyedül töltik a mindennapjaikat, magányosak és igénylik a társaságot. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász fiatal önkéntesei ebben tudnak segítséget nyújtani a heti rendszerességű találkozások során.

A diákok a program ideje alatt heti rendszerességgel (alkalmanként 2 óra) segítik a bevásárlást, felolvasnak az időseknek vagy éppen csak beszélgetnek velük, illetve az alkalmak során közelebb kerülhetnek az idősebb generáció képviselőihez.

A programról bővebb információt a plébános atya tud adni.

Besenczi Zsolt

igazgató

Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

2019. szeptember 15-22.

Ma 17 órakor hittanosaink számára tartunk tanévnyitó szentmisét templomunkban.

Kedden lesz templomunk búcsúnapja. Ezen a napon 17 órakor négy újmisés fog misézni templomunkban. Jöjjünk el minél többen erre a szentmisére.

Szombaton 10 órára szeretettel várjuk hittanos foglalkozásra a templomba azon hittanosainkat, akik szentségek vételére (elsőáldozás, bérmálás) szeretnének készülni, ezen hittanosok szüleit pedig szülői tájékoztatóra invitáljuk.

Szombaton 17 órakor német mise lesz templomunkban. A szentmisét Dr. Horváth István nagyprépost úr celebrálja.

Vasárnap a 17 órakor kezdődő szentmisében a Szeráfi kórus teljesít zenei szolgálatot.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2013 szeptemberében rendezte meg első alkalommal a Katolikus Társadalmi Napok elnevezésű programot, melynek kiemelt célja az Egyház társadalmi tanításának mind teljesebb körű megismertetése. Az elmúlt hat év alatt a rendezvény – missziós jellege mellett – a társadalom meghatározó és országos népszerűségnek örvendő eseményévé vált.

A 2019-es KATTÁRS-nak otthont adó Pécsi Egyházmegye a programsorozat kiemelt témájaként a jövő társadalmát állította az esemény középpontjába. Célunk, hogy minél átfogóbb képet adjunk azokról a példaértékű kezdeményezésekről is, amelyekről még keveset hallani. A rendezvény így az egyház karitatív, oktatási, egészségügyi munkájában már elkötelezett emberek számára is találkozási fórum lehet.

A rendezvény Pécs belvárosában 14 helyszínen kap helyet, 37 sátorral, 25 színpadi produkcióval, 110 változatos programmal, beszélgetésekkel, tevékenységüket, mindennapjaikat és céljaikat bemutató munkatársakkal és ismertetőkkel várja az érdeklődőket.

   

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. SZEPTEMBER 16-22.

2019.SZEPTEMBER 16. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.SZEPTEMBER 17. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 00 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 18. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 19. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.SZEPTEMBER 20. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 21. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.SZEPTEMBER 22. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

„Gyere el hozzám!”

Otthoni időslátogatás.

A fenti programot a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász hirdeti meg.

A programról röviden

Az idős emberek sokszor maradnak egyedül önhibájukon kívül, olykor teljesen elszigetelődnek a külvilágtól. Ezt a helyzetet szeretnék feloldani olyan szociálisan érzékeny fiatalok segítségével, akik boldogabbá tehetik a magányos napokat.

A programba olyan időseket kívánunk bevonni, akik egyedül töltik a mindennapjaikat, magányosak és igénylik a társaságot. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász fiatal önkéntesei ebben tudnak segítséget nyújtani a heti rendszerességű találkozások során.

A diákok a program ideje alatt heti rendszerességgel (alkalmanként 2 óra) segítik a bevásárlást, felolvasnak az időseknek vagy éppen csak beszélgetnek velük, illetve az alkalmak során közelebb kerülhetnek az idősebb generáció képviselőihez.

A programról bővebb információt a plébános atya tud adni.

Besenczi Zsolt

igazgató

Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

2019. szeptember 8-15.

Ma - mivel a hónap második vasárnapja van - 16 órától szentségimádást tartunk a templomban.

Kedden 18 órakor lesz a Ferences Collegium Seraphicum tanévnyitó szentmiséje templomunkban. Ezen a napon 17 órakor is lesz szentmise.

Jövő vasárnap 17 órakor hittanosaink számára tartunk tanévnyitó szentmisét templomunkban.

2019.szeptember 17-én lesz templomunk búcsúnapja. Ezen a napon 17 órakor négy újmisés fog misézni templomunkban. Jöjjünk el minél többen erre a szentmisére.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. SZEPTEMBER 9-15.

2019.SZEPTEMBER 9. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.SZEPTEMBER 10. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 11. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.SZEPTEMBER 12. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.SZEPTEMBER 13. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.SZEPTEMBER 14. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.SZEPTEMBER 15. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

2019. szeptember 1-8.

Szerdán reggel 7 órakor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a korábbi hirdetésekkel ellentétben, nem a mi templomunkban, hanem a Székesegyházban mutatnak be szentmisét!

Jövő vasárnap-mivel a hónap második vasárnapja lesz - 16 órától szentségimádást tartunk a templomban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. SZEPTEMBER 2-8.

2019.SZEPTEMBER 2. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.SZEPTEMBER 3. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.SZEPTEMBER 4. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.SZEPTEMBER 5. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.SZEPTEMBER 6. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.SZEPTEMBER 7. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.SZEPTEMBER 8. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

2019.augusztus 25 - szeptember 1.

Pénteken érkezett Pécsre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje. A Pécsi Székesegyházban vasárnapig színes lelki programok lesznek. Plébániánk vasárnap 12 órától-13 óráig tart imaórát a Pécsi Bazilikában. Bátorítjuk a Kedves Testvéreket az imaórához való csatlakozásra!

A Missziós Kereszt köré csoportosuló lelki programokról bővebben a kihelyezett plakáton tájékozódhatunk.

Most vasárnap a szentmiséket egyházmegyénk új püspökéért fogjuk felajánlani.

Kedden 17 óra 45 percre a kórházlelkészség önkénteseit várjuk a plébániára.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. AUGUSZTUS 26- SZEPTEMBER 1.

2019.AUGUSZTUS 26. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 27. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.AUGUSZTUS 28. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 29. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.AUGUSZTUS 30. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 31. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.SZEPTEMBER 1. Vasárnap 7 óra 30 perctől- 7 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

2019.augusztus 18-25.

Kedden lesz Szent István Király - Magyarország Fővédőszentjének - Főünnepe. Templomunkban reggel 8 órakor és 17 órakor is lesz szentmise.

Pénteken érkezik Pécsre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje. A Pécsi Székesegyházban vasárnapig színes lelki programok lesznek. Plébániánk szombaton 12 órától-14 óráig és vasárnap 12 órától-13 óráig tart imaórákat a Pécsi Bazilikában. Bátorítjuk a Kedves Testvéreket az imaórához való csatlakozásra!

A Missziós Kereszt köré csoportosuló lelki programokról bővebben a kihelyezett plakáton tájékozódhatunk.

Pénteken lesz a Pécsi Egyházmegye 1010. születésnapja. Ezen a napon templomunkban nem lesz szentmise, hanem csatlakozunk a 18 órai székesegyházi szentmiséhez.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. AUGUSZTUS 19-25.

2019.AUGUSZTUS 19. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 20. Kedd 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 21. Szerda 16 óra 50 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 22. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.AUGUSZTUS 24. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.AUGUSZTUS 25. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

2019.augusztus 11-18.

Ma - mivel a hónap második vasárnapja van- 16 órától szentségimádási órát tartunk templomunkban.

Csütörtökön lesz Nagyboldogasszony Parancsolt Főünnepe. Templomunkban reggel 8 órakor és 17 órakor is lesz szentmise.

Csütörtökön a 17 órai szentmisét Kersák Pál atya lelki üdvéért mutatjuk be, halálának 9. évfordulójára.

Szombaton 17 órakor német-magyar nyelvű szentmise lesz templomunkban. A szentmisét Lápossy Péter atya fogja celebrálni.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. AUGUSZTUS 12-18.

2019.AUGUSZTUS 12. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.AUGUSZTUS 13. Kedd 16 óra 50 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR.VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 14. Szerda 16 óra 50 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 15. Csütörtök 7 óra 50 perctől-8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 16. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 17. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.AUGUSZTUS 18. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

     
     
     

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

2019.augusztus 4-11.

A testvérek figyelmébe ajánljuk a Havas Boldogasszony Búcsú programjait. Részleteket a kihelyezett plakáton lehet megtudni.

Kedden lesz Urunk Színeváltozásának Ünnepe.

Jövő vasárnap-mivel a hónap második vasárnapja- 16 órától szentségimádási órát tartunk templomunkban.

A 2019-ES HAVAS BOLDOGASSZONY BÚCSÚ PROGRAMJA

Augusztus 4-én (vasárnap) 7.30 órakor imádságos, énekes körmenet indul a Szent Ágoston-templomtól a Havi-hegyre. 8.30 órakor horvát nyelvű szentmise lesz. 10 órakor főtisztelendő Kovács József komlói káplán úr végzi a szentmisét, a végén újmisés áldásban részesítve a jelenlévőket. 17.30 órakor rózsafüzért imádkoznak. 18.10 órakor ünnepélyes vesperást (esti dicséretet) énekelnek. 19.00 órakor szabadtéri szentmisét mutat be excellenciás és főtisztelendő Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök. Utána körmenetre került sor a kegykép másolatával a Havi-hegyi sétányon. 21.00 órakor görög katolikus szent liturgiát végez főtisztelendő Zajácz Gábor parókus. Szentségimádás lesz éjfélig (23.00 órától csendes adorációval). Éjfélkor csendes szentmisét mutat be az elhunyt zarándokokért főtisztelendő Kövesi Ferenc kerületi esperes, a Pécs-Szent II. János Pál Plébánia plébánosa. Azt követően virrasztásra lesz lehetőség a templomban reggelig.

Augusztus 5-én (hétfőn) 7.30 órakor imádságos, énekes körmenet indul a Szent Ágoston-templomtól a Havi-hegyre. 8.30 órakor német nyelvű szentmisét mutat be főtisztelendő Lápossy Péter iskolalelkész, pécs-székesegyházi kisegítő lelkész úr. 10 órakor főtisztelendő Molnár Erik atya, a Pécs-Jézus Szíve Plébánia káplánja végzi a szentmisét, a végén újmisés áldásban részesítve a jelenlévőket. 14.00 órakor a rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája lesz. 15.00 órakor rózsafüzér imádság kezdődik, amit loretói litánia követ. 16.00 órakor szentmisét mutat be főtisztelendő Kárász Gábor szekszárdi káplán úr, a végén újmisés áldásban részesítve a jelenlévőket. A szentmisét követően körmenetet tartanak a kegykép másolatával, majd szerény agapéra várják a jelenlévőket.

Máger Róbert püspöki irodaigazgató-helyettes, templomigazgató mindenkit sok szeretettel vár a Szűzanya 322 éves pécsi kegytemplomába!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. AUGUSZTUS 5-11.

2019.AUGUSZTUS 5. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 6. Kedd 16 óra 50 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR.VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 7. Szerda 16 óra 50 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 8. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS IRODAVEZETŐ ÚR

2019.AUGUSZTUS 9. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 10. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.AUGUSZTUS 11. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

2019.július 28-augusztus 4.

Ma a 17 órai szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik azt kérik.

Kedden 17 óra 45 perctől a kórházlelkészség szolgálattevői találkoznak a plébánián.

A 2019-ES HAVAS BOLDOGASSZONY BÚCSÚ PROGRAMJA

Augusztus 3-án (szombaton) 16.00 órakor a szokott módon tartják az első szombati áhítatot és a csendes szentségimádást.

Augusztus 4-én (vasárnap) 7.30 órakor imádságos, énekes körmenet indul a Szent Ágoston-templomtól a Havi-hegyre. 8.30 órakor horvát nyelvű szentmise lesz. 10 órakor főtisztelendő Kovács József komlói káplán úr végzi a szentmisét, a végén újmisés áldásban részesítve a jelenlévőket. 17.30 órakor rózsafüzért imádkoznak. 18.10 órakor ünnepélyes vesperást (esti dicséretet) énekelnek. 19.00 órakor szabadtéri szentmisét mutat be excellenciás és főtisztelendő Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök. Utána körmenetre került sor a kegykép másolatával a Havi-hegyi sétányon. 21.00 órakor görög katolikus szent liturgiát végez főtisztelendő Zajácz Gábor parókus. Szentségimádás lesz éjfélig (23.00 órától csendes adorációval). Éjfélkor csendes szentmisét mutat be az elhunyt zarándokokért főtisztelendő Kövesi Ferenc kerületi esperes, a Pécs-Szent II. János Pál Plébánia plébánosa. Azt követően virrasztásra lesz lehetőség a templomban reggelig.

Augusztus 5-én (hétfőn) 7.30 órakor imádságos, énekes körmenet indul a Szent Ágoston-templomtól a Havi-hegyre. 8.30 órakor német nyelvű szentmisét mutat be főtisztelendő Lápossy Péter iskolalelkész, pécs-székesegyházi kisegítő lelkész úr. 10 órakor főtisztelendő Molnár Erik atya, a Pécs-Jézus Szíve Plébánia káplánja végzi a szentmisét, a végén újmisés áldásban részesítve a jelenlévőket. 14.00 órakor a rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája lesz. 15.00 órakor rózsafüzér imádság kezdődik, amit loretói litánia követ. 16.00 órakor szentmisét mutat be főtisztelendő Kárász Gábor szekszárdi káplán úr, a végén újmisés áldásban részesítve a jelenlévőket. A szentmisét követően körmenetet tartanak a kegykép másolatával, majd szerény agapéra várják a jelenlévőket.

Máger Róbert püspöki irodaigazgató-helyettes, templomigazgató mindenkit sok szeretettel vár a Szűzanya 322 éves pécsi kegytemplomába!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚLIUS 29-AUGUSZTUS 4.

2019.JÚLIUS 29. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 30. Kedd 16 óra 50 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.JÚLIUS 31. Szerda 16 óra 50 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 1. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.AUGUSZTUS 2. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.AUGUSZTUS 3. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.AUGUSZTUS 4. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

     
     
     

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

2019.július 21-28.

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy 2019. július 28-án (a jövő vasárnapon) a 17 órai szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik azt kérik.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚLIUS 22-28.

2019.JÚLIUS 22. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 23. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 24. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 25. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 26. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 27. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.JÚLIUS 28. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

2019.július 14-21.

Ma-mivel a hónap második vasárnapja van-16 órától szentségimádási órát tartunk templomunkban.

Hétfőn- a híres ferences teológus- Szent Bonaventúra püspök és egyháztanító emléknapja lesz egyházunkban.

Kedden a Kármelhegyi Boldogasszony emléknapját tartjuk egyházunkban.

Csütörtökön Szent Hedvig királynő emléknapját ünnepeljük.

Szombaton 17 órakor német-magyar kétnyelvű szentmise lesz templomunkban. A szentmisét Rosner Zsolt plébános atya fogja celebrálni.

Már most hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy 2019. július 28-án (két hét múlva vasárnap) a 17 órai szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik azt kérik.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚLIUS 15-21.

2019.JÚLIUS 15. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 16. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 17. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 18. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS IRODAVEZETŐ ÚR

2019.JÚLIUS 19. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 20. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. JÚLIUS 21. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

2019.július 7-14.

Csütörtökön lesz Szent Benedek apát, Európa Fővédőszentjének Ünnepe. A 17 órai szentmisét a Bencés Rendért fogjuk bemutatni.

Jövő vasárnap-mivel a hónap második vasárnapja lesz-16 órától szentségimádási órát tartunk templomunkban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚLIUS 8-14.

2019.JÚLIUS 8. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 9. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 10. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 11. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.JÚLIUS 12. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 13. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018. JÚLIUS 14. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

2019.június 30-július 7.

Ma Péter-fillér gyűjtés van az ország katolikus templomaiban.

Kedden Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz egyházunkban.

Szerdán a 17 órai szentmisét Dr.Goják János lelki üdvéért mutatjuk be.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚLIUS 1-7.

2019.JÚLIUS 1. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 2. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 3. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 4. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 5. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚLIUS 6. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. JÚLIUS 7. Vasárnap 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK- ÚRNAPJÁN

2019.június 23-30.

Hétfőn és kedden a kórházlelkészség önkénteseit várjuk a plébániára. Az összejövetele kezdési időpontja 17 óra 45 perc.

Szerdán a 17 órai szentmisét Wolleszky Tibor atyáért fogjuk bemutatni, halálának negyedik évfordulóján.

Pénteken 17 óra 45 perctől Olvasóköri találkozót tartunk a plébánián.

Pénteken lesz Jézus Szentséges Szívének főünnepe egyházunkban.

Szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepét ünnepeljük.

Jövő vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz az ország katolikus templomaiban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚNIUS 24-30.

2019.JÚNIUS 24. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.JÚNIUS 25. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 26. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 27. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.JÚNIUS 28. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 29. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. JÚNIUS 30. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

HIRDETÉSEINK- SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN

2019.június 16-23.

Szombaton 16 órától szentségimádási órát tartunk templomunkban,- mert ezen a napon világméretű szentségimádás lesz egyházunkban- a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

Jövő vasárnap lesz Úrnapja, vagyis Krisztus Testének és Vérének Főünnepe egyházunkban.

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE Továbbra is várja a jelentkezőket az özvegyek és gyászolók számára hirdetett lelkigyakorlatra. Ezen az alkalmon Máriagyűd csendjében a közös imádság, szentírásolvasás, beszélgetések, előadások által szeretnénk segíteni a gyászban szenvedő testvéreink gyógyulását és reményben való megerősödését. Időpont: 2019. június 21-23 (pénteken délutáni érkezéssel, vasárnap ebéddel zárulóan; részletes programot az időponthoz közeledve küldünk).Helyszín: Máriagyűd, Domus Mariae Zarándokház A lelkigyakorlat vezetője: Nyúl Viktor, pasztorális helynök

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚNIUS 17-23.

2019.JÚNIUS 17. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.JÚNIUS 18. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.JÚNIUS 19. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 20. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.JÚNIUS 21. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 22. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. JÚNIUS 23. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

HIRDETÉSEINK- PÜNKÖSD FŐÜNNEPÉN

2019.június 9-16.

Ma van Pünkösd Főünnepe. A hagyományos második vasárnapi szentségimádást ma nem tartjuk meg, hanem áthelyezzük 2019. június 22-re, mert ezen a napon világméretű szentségimádás lesz egyházunkban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

Hétfőn 17 órakor lesz szentmise templomunkban.

Kedden a Szent Antal áhítatosság elmarad, mert csütörtökön lesz Szent Antal ünnepe egyházunkban és akkor fogjuk megtartani.

Szombaton lesz a papszentelés a Székesegyházban. Imádkozzunk a szentelendőkért!

Megjelent a Barátok Lapja- plébániai tájékoztató - júniusi száma.

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE Továbbra is várja a jelentkezőket az özvegyek és gyászolók számára hirdetett lelkigyakorlatra. Ezen az alkalmon Máriagyűd csendjében a közös imádság, szentírásolvasás, beszélgetések, előadások által szeretnénk segíteni a gyászban szenvedő testvéreink gyógyulását és reményben való megerősödését. Időpont: 2019. június 21-23 (pénteken délutáni érkezéssel, vasárnap ebéddel zárulóan; részletes programot az időponthoz közeledve küldünk).Helyszín: Máriagyűd, Domus Mariae Zarándokház A lelkigyakorlat vezetője: Nyúl Viktor, pasztorális helynök

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI REFERATÚRÁJÁNAK (KATIFI) HÍREI:

Mindjárt itt a papszentelés!

Idén is lesz előtte pénteken, június 14-én a szentelendőkért végzett zarándoklat.

Indulás: Mecseknádasd Árpád-kori templom 17:00
Püspökszentlászló (10 km): itt 20:00-kor püspöki mise a szentelendőkért, éjfélig pedig szentségimádást is tartunk, ami után szállást tudunk biztosítani (saját hálózsák szükséges!)

Bármely szakaszon szabadon be lehet csatlakozni!

https://www.facebook.com/events/1019016978288853/

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚNIUS 10-16.

2019.JÚNIUS 10. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 11. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.JÚNIUS 12. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 13. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.JÚNIUS 14. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR.VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 15. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. JÚNIUS 16. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

HIRDETÉSEINK

URUNK MENNYBEMENETELÉNEK FŐÜNNEPÉN

2019.június 2-9.

Ma az esti szentmisén a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot Nagy Ernő karnagy úr vezetésével.

Kedden 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. Teréz anya életéről nézünk meg egy játékfilmet. A film címe: Isten szegényeinek nevében. Játékidő 89 perc.

Szombaton 16 óra 15 perc Zsolozsma lesz templomunkban a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Fiúkórusának (5fő) vezetésével (előadásában). A 17 órakor kezdődő szentmisében a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Fiúkórusa- Collegium Musicum Jaurinense teljesít zenei szolgálatot.

Jövő vasárnap lesz Pünkösd Főünnepe. A hagyományos második vasárnapi szentségimádást a jövő vasárnapon nem tartjuk meg, hanem áthelyezzük 2019. június 22-re, mert ezen a napon világméretű szentségimádás lesz egyházunkban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI REFERATÚRÁJÁNAK (KATIFI) HÍREI:

Július 5-7. között lesz a 37. MIT (Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó) “HOL A TE ISTENED?” címmel. Információk és a jelentkezés elérhető az Ifjúsági Referatúra Facebook-oldalain és plakátokon: https://www.facebook.com/events/1142367745951338/

-Augusztus 1-6. között 16-30 éves korosztály (!) részvételével a Katifi csapatot szervez Međugorjébe a Mladifestre (Ifjúsági Fesztivál, amelyre még lehet jelentkezni. További információk és jelentkezés a Facebook-oldalainkon található ŰRLAPON keresztül. https://docs.google.com/forms/d/1cWGhwoxZA8cduQFcZo6Lu_O9UBcCIVPWhaUAQ9XhWoc/edit

-Következő szerdán este 19:30-21:00 csendes szentségimádás (1. szerda) lesz a Dzsámiban. Kiváló lehetőség a vizsgák között lelkileg is összeszedni magunkat.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. JÚNIUS 3-9.

2019.JÚNIUS 3. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.JÚNIUS 4. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.JÚNIUS 5. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 6. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.JÚNIUS 7. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR.VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 8. Szombat 16 óra 30 perctől- 17óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLÁN PLÉBÁNOS

2018. JÚNIUS 9. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJÁN

2019.május 26 - június 2.

Hétfőn és kedden 17 óra 45 perctől a kórházlelkészség munkatársai, önkéntesei találkoznak a plébánián.

Szerdán 17 óra 45 perctől Olvasóköri találkozó lesz a plébánián.

Május hónapban- hétfőtől-péntekig - a szentmise után elimádkozzuk a lorettói litániát.

Jövő vasárnap Urunk Mennybemenetelének Főünnepe lesz egyházunkban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. MÁJUS 26 - JÚNIUS 2.

2019.MÁJUS 27. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.MÁJUS 28. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.MÁJUS 29. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 30. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.MÁJUS 31. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.JÚNIUS 1. Szombat 16 óra 30 perctől- 17óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. JÚNIUS 2. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJÁN

2019.május 19-26.

Ma 10 órakor lesz az elsőáldozás templomunkban.

Ma a 17 órakor kezdődő szentmisét Dr. Szalay János tanár úr tiszteletére fogjuk bemutatni, halálának 4. évfordulójára.

Május hónapban- hétfőtől-péntekig - a szentmise után elimádkozzuk a Lorettói litániát.

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI REFERATÚRÁJÁNAK HÍREI (KATIFI)

Július 5-7. között kerül megrendezésre a 37. Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó “HOL A TE ISTENED?” címmel. Hétfőtől (május 20.) az információk és a jelentkezés elérhető lesz az Ifjúsági Referatúra Facebook-oldalain és plakátokon.

-Augusztus 1-6. között 16-30 éves korosztály (!) részvételével a Katifi csapatot szervez Međugorjébe a Mladifestre (Ifjúsági Fesztivál). A 47 helyből 24 már foglalt. További információk és jelentkezés a Facebook-oldalainkon található ŰRLAPON keresztül. https://docs.google.com/forms/d/1cWGhwoxZA8cduQFcZo6Lu_O9UBcCIVPWhaUAQ9XhWoc/edit

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019. MÁJUS 20-26.

2019.MÁJUS 20. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 21. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.MÁJUS 22. Szerda 16 óra 30 perctől-17óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 23. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.MÁJUS 24. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR.VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 25. Szombat 16 óra 30 perctől- 17óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ PLÉBÁNOS

2018.MÁJUS 26. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 45 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJÁN

2019.május 12-19.

Ma- a Jó Pásztor vasárnapján- a papnevelés céljaira van templomi gyűjtés.

Ma - mivel a hónap második vasárnapja van- 16 órától szentségimádás lesz a templomban.

Hétfőn az esti szentmisét Fényi Sándor kanonok úrért fogjuk bemutatni halálának 17. évfordulóján.

Kedden 18 órakor is lesz szentmise templomunkban. A Collegium Seraphicum tartja Te Deumát. A hálaadó szentmise főcelebránsa Szabó József ferences atya lesz.

Szombaton 10 órától elsőáldozási főpróba és gyóntatás lesz templomunkban.

Ugyancsak szombaton 17 órakor német mise lesz templomunkban. A szentmisét Berecz Tibor atya fogja celebrálni.

Jövő vasárnap 10 órakor lesz az elsőáldozás.

Ugyancsak jövő vasárnap a 17 órakor kezdődő szentmisét Dr. Szalay János tanár úr tiszteletére fogjuk bemutatni, halálának 4. évfordulójára.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának hírei:

Július 5-7. között megrendezésre kerül a 37. Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó (MIT). Hamarosan további információkat olvashattok az Ifjúsági Referatúra oldalain, és megkezdődik a jelentkezés.

(Címe: Hol a te Istened?”

“Megtalálod, ha teljes szívedből és teljes lelkedből kutatsz utána” (MTörv 4,29)

Főelőadó: Versegi Beáta nővér)

- Május 15-én, a most következő szerdán 19:30-21:00 között Párkapcsolati Műhely lesz a Művészetek és Irodalom Házában.

(Címe: “Magunkra maradtunk… vagy közösségben másokkal?”)

Május hónapban- hétfőtől-péntekig - a szentmise után elimádkozzuk a lorettói litániát.

Imádkozzunk továbbra is az érettségizőkért, valamint mindazokért, akik a jövő héten adnak számot tudásukról.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN-2019.MÁJUS 12-19.

2019.MÁJUS 13. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 14. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.MÁJUS 15. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 16. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.MÁJUS 17. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR.VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 18. Szombat 16 óra 30 perctől- 17óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.MÁJUS 19. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 45 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJÁN

2019.május 5-12.

Kedden 17 óra 45 perctől Filmvetítés lesz a plébánián. Don Bosco az ifjúság Atyja és Mestere című filmet tekintjük meg. A film játékideje 109 perc.

Jövő vasárnap - mivel a hónap második vasárnapja- 16 órától szentségimádás lesz a templomban.

Jövő vasárnap lesz húsvét 4. vasárnapja. Ez a vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja egyházunkban. A Jó Pásztor vasárnapján a papnevelés céljaira lesz templomi gyűjtés.

Megjelent plébániai tájékoztatónk- a Barátok Lapja - májusi száma.

Május hónapban- hétfőtől-péntekig - a szentmise után elimádkozzuk a lorettói litániát.

Imádkozzunk az érettségizőkért, valamint mindazokért, akik a jövő héten adnak számot tudásukról.

ISTEN ÉLTESSE AZ ÉDESANYÁKAT!!!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. MÁJUS 6-12.

2019.MÁJUS 6. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 7. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 8. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 9. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.MÁJUS 10. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.MÁJUS 11. Szombat 16 óra 30 perctől- 17óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.MÁJUS 12. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 45 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJÁN

2019.április 28 - május 5.

Ma Húsvét Második Vasárnapja van, vagyis az Isteni Irgalmasság vasárnapja. A 17 órakor kezdődő szentmisében elsőáldozásra készülő gyerekeket részesítünk a keresztség szentségében.

Május hónapban- hétfőtől-péntekig -16 óra 30 perctől rózsafüzért imádkozunk a templomban, majd a szentmise után elimádkozzuk a lorettói litániát. Első ilyen alkalmunk a szerdai napon lesz.

Szombaton 10 órakor az elsőáldozók találkozójára kerül sor templomunkban.

Szombaton a 17 órakor kezdődő szentmisében a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot, Nagy Ernő karnagy úr vezetésével.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. ÁPRILIS 29 - MÁJUS 5.

2019.ÁPRILIS 29. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 30. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 1. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 2. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.MÁJUS 3. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.MÁJUS 4. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.MÁJUS 5. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 45 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANOK ÚR

16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

HÚSVÉTVASÁRNAP

2019.április 21-28.

Húsvétvasárnap a 17 óra szentmisét Dr. Vass László atyáért mutatjuk be. Halálának 13. évfordulóján.

Húsvéthétfőn reggel 8 órakor és 17 órakor lesz szentmise templomunkban.

Szerdán 17 óra 45 perctől a kórházlelkészség önkénteseinek találkozójára kerül sor a plébánián.

Csütörtökön 17 óra 45 perctől az Olvasókör tagjait várjuk a plébániára.

Pénteken - az esti szentmisén-Kárász Gábor diákonus lesz a vendégünk. A szentmise után- 17 óra 45 perctől- a papszentelés előtt álló diákonus úr előadást tart a plébánián.

Ugyancsak pénteken 18 óra 30 perctől Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Jövő vasárnap Húsvét Második Vasárnapja, vagyis az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz. A 17 órakor kezdődő szentmisében elsőáldozásra készülő gyerekeket részesítünk a keresztség szentségében.

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. ÁPRILIS 22-28.

2019.ÁPRILIS 22. Hétfő 7 óra 50 perctől-8 óra 45 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 23. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 24. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 25. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.ÁPRILIS 26. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 27. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.ÁPRILIS 28. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJÁN

2019.április 14-21.

Ma- mivel a hónap második vasárnapja van- 16 órakor szentségimádás lesz templomunkban.

Ma Urunk Szenvedésének (Virágvasárnap) ünnepe van. A 17 órakor kezdődő szentmisében a Szeráfi kórus énekli a passiót Nagy Ernő karnagy úr vezetésével. Ebben a szentmisében tartjuk meg a barkaszentelést is.

Nagycsütörtökön 17 órakor a szentmisét az Utolsó Vacsora emlékezetére tartjuk. A szentmise után kerül sor a hagyományos virrasztásra templomunkban.

Ugyancsak nagycsütörtökön este 9 órakor gyalogos zarándokalt indul a Székesegyháztól a Havihegyre a papnövendékek vezetésével. A menet érinti a Mindenszentek templomát is. (7625 Pécs,Tettye utca 14.)

Nagypéntek 16 órakor keresztúttal kezdődik a szertartás templomunkban.

Nagypéntek, nagyszombat a Szent Sír látogatható templomunkban.

Nagyszombat 17 órakor kezdődik a feltámadási mise templomunkban.

Húsvétvasárnap a 17 óra szentmisét Dr. Vass Lászlóért mutatjuk be. Halálának 13. évfordulóján.

Húsvéthétfőn reggel 8 órakor és 17 órakor lesz szentmise templomunkban.

Múlt vasárnap a Szentföldön élő keresztények megsegítésére volt templomi gyűjtés. Köszönjük a nagylelkű adományokat!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. ÁPRILIS 15-21.

2019.ÁPRILIS 15. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 16. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 17. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 18. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.ÁPRILIS 19. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 20. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.ÁPRILIS 21. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Nagyböjt 5. Vasárnapján

2019.április 7-14.

Ma a Szentföldön élő keresztények támogatásra van országos gyűjtés templomainkban.

Ma a 17 órakor kezdődő szentmisét Várnagy Antal atyáért mutatjuk be, halálának 18. évfordulóján.

Ma a 17 órakor is folytatódik az elsőáldozók bemutatkozása.

Kedden 17 óra 45 perctől Filmvetítés lesz a plébánián. Ferenc pápa-Buenos Airestől a Vatikánig - című filmet vetítjük le. Játékidő 104 perc.

Jövő vasárnap- mivel a hónap második vasárnapja- 16 órakor szentségimádás lesz templomunkban.

Jövő vasárnap, Urunk szenvedésének (Virágvasárnap) ünnepe lesz. A 17 órakor kezdődő szentmisében a Szeráfi kórus énekli a passiót.

A következő héten a Bátai Szent Vér ereklye a pálos templomban lesz felkereshető.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának (KATIFI) hirdetései:

-Virágvasárnap (április 14.) 15 órai kezdettel a korábbi évek hagyományához híven ismét megrendezésre kerül a Tettye Parkban az IFJÚSÁGI PASSIÓ.

Mindenkit szeretettel várunk!

-következő szerdán (a szokott rendtől eltérően a 2. szerda!) 19:30-21:00 a Dzsámiban zenés szentségimádást végzünk.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. ÁPRILIS 8-14.

2019.ÁPRILIS 8. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 9. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 10. Szerda 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 11. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 12. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 13. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.ÁPRILIS 14. Vasárnap 7 óra 30 perctől- 7 óra 50 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Nagyböjt 4. Vasárnapján

2019.március 31 - április 7.

Ma zárul le nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést egyházunkban. Köszönjük a testvérek nagylelkű adományait!

Ma a 17 órai szentmisében a Jurisics Általános Iskola elsőáldozó jelöltjei mutatkoznak be.

Hétfőn kezdődik Nagyböjti lelkigyakorlatunk. Szabó József ferences atya jön el hozzánk. József atya 16 óra 30 perctől gyóntat, majd 17 órakor bemutatja a szentmisét és szentbeszédet is mond.

Hétfőtől - öt napon keresztül- templomunk vendége lesz a Bátai Szent Vér ereklye.

Ugyancsak hétfőn 19 órakor a Lyceum templomban szervezi meg a Szent Egyed közösség a Mártírok imádságát. Homíliát mond Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök.

Kedden 16 óra 30 perctől Szabó József ferences atya gyóntat a templomban. A 17 órakor kezdődő szentmisében hangzik el a második lelkigyakorlatos beszéd.

Szerdán 16 óra 30 perctől gyóntat a lelkigyakorlatot vezető atya a templomban. A 17 órai szentmisében hangzik el nagyböjti lelkigyakorlatunk záró beszéde. Jöjjünk el minél többen a lelkigyakorlatra!

Pénteken-a szentmise után-a bérmálkozásra készülő fiataljaink vezetik a keresztutat.

Szombaton 10 órakor az elsőáldozásra készülők találkozójára kerül sor a templomban.

Jövő vasárnap a Szentföldön élő keresztények támogatásra lesz országos gyűjtés templomainkban.

Jövő vasárnap a 17 órakor kezdődő szentmisét Várnagy Antal atyáért mutatjuk be, halálának 18. évfordulóján.

Jövő vasárnap is folytatódik az elsőáldozók bemutatkozása.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019. ÁPRILIS 1-7.

2019.ÁPRILIS 1. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óráig

SZABÓ JÓZSEF FERENCES ATYA (Ha szükséges,

akkor a szentmise után is gyóntat az atya.)

2019.ÁPRILIS 2. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óráig

SZABÓ JÓZSEF FERENCES ATYA (Ha szükséges,

akkor a szentmise után is gyóntat az atya.)

2019.ÁPRILIS 3. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

SZABÓ JÓZSEF FERENCES ATYA (Ha szükséges,

akkor a szentmise után is gyóntat az atya.)

2019.ÁPRILIS 4. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.ÁPRILIS 5. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.ÁPRILIS 6. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.ÁPRILIS 7. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óra 50 percig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Nagyböjt 3. Vasárnapján

2019.március 24-31.

Hétfőn lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) Ünnepe egyházunkban.

Szerdán 17 órától a Szent Mór Óvodába szülői tájékoztatóra várják az érdeklődő szülőket. (7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 14.)

Ugyancsak szerdán 17 óra 45 perckor olvasóköri találkozóra hívjuk a testvéreket a ferences plébániára.

Pénteken a szentmise után keresztutat végzünk a templomban.

Szombaton 15 órakor a Gyárvárosi templomban lesz a pécsi esperesi kerület 24 órás szentségimádásának zárása. 15 órakor Bűnbánati liturgia és szentségimádási óra kezdődik, alatta gyónási lehetőség.

Jövő szombatról vasárnapra virradóra lesz az óraátállítás. Ne feledkezzünk meg róla.

Jövő vasárnap a 17 órai szentmisében a Jurisics Általános Iskola elsőáldozó jelöltjei mutatkoznak be.

Egyházunk az idei évben is meghirdeti a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést 2019. március 24 és 31 között.

Már most hirdetjük a testvéreknek, hogy 2019.április 1-én kezdődik Nagyböjti lelkigyakorlatunk. Szabó József ferences atya jön el hozzánk. Ugyanettől a naptól kezdve- öt napon keresztül- templomunk vendége lesz a Bátai Szent Vér ereklye.

2019. április 1-én 19 órakor a Lyceum templomban szervezi meg a Szent Egyed közösség a Mártírok imádságát. Homíliát mond Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának (Katifi) hirdetései:

Virágvasárnap, április 14-én, 15 órakor kerül előadásra a Tettye parkban az Ifjúsági Passió, amire várjuk a híveket. Erre folyik a készület, a szervezők várják azokat, akik szeretnének szereplőként részesei lenni. A következő próba kedden 17:00-19:00 között lesz a Mindenszentek temploma Klubhelyiségében.

- Következő szerdán, 27-én, 19:30-21:00 között Berecz Tibi atya ifjúsági katekézist tart és beszélgetésre hívja a fiatalokat. A katekézis címe: “Isten és egyház: egy kerülő - mibe kerülő?”.

-A međugorjei Mladifestre a Katifi szervezésében még vannak helyek, várják az érdeklődőket 16-30 év között (további információk a Referatúra Facebook-oldalán, azon beül az űrlapon).

https://www.facebook.com/events/242139683329218/

https://docs.google.com/forms/d/1cWGhwoxZA8cduQFcZo6Lu_O9UBcCIVPWhaUAQ9XhWoc/edit

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.március 25-31.

2019.március 25. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 26. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 27. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 28. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.március 29. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 30. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.március 31. Vasárnap 7 óra 30 perctől- 8 óráig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Nagyböjt 2. Vasárnapján

2019.március 17-24.

Kedden lesz Szent József ünnepe egyházunkban. A 17 órakor kezdődő szentmise után elimádkozzuk a Szent József litániát.

Pénteken a szentmise után keresztutat végzünk a templomban.

Pénteken a Bibliafürkésző foglalkozás 18 óra 30 perckor kezdődik. Molnár Erik diákonus lesz a vendégünk, aki Mohácsról érkezik hozzánk.

Egyházunk az idei évben is meghirdeti a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést 2019. március 24 és 31 között.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2019. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről.

Kedves Testvérek!

„A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jócselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston szerint „a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet kap és egészen Istenig repül. Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és szeretetteli ima, amelyet böjt és alamizsna kísér, illetve a minket ért bántalmak megbocsátása és a szeretetcselekedetek kísérnek úgy, hogy eltávolodunk a rossztól és jót cselekszünk.” (XVI. Benedek pápa) Már az ószövetség prófétája, Izajás így közvetítette Isten üzenetét a helyes böjtölésről: „Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!” (Iz 58, 6a; 7) Megtérésünk és a böjtölésünk idén is akkor lesz teljes, ha ezeket a szavakat szem előtt tartjuk. Ima-böjt-adakozás: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon. Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 24-től 31-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat. Ferenc pápa nagyböjti üzenetében így biztat bennünket: „Ne hagyjuk, hogy e kedvező idő haszontalanul teljen el! Kérjük Isten segítségét, hogy rátaláljunk a valódi megtérés útjára. Hagyjuk el az önzést és az önmagunkra irányuló figyelmet és forduljunk Jézus húsvétja felé, váljanak szükséget szenvedő testvéreink felebarátainkká, akikkel testi és lelki javainkat megoszthatjuk. Így életünk konkrét cselekedeteiben Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelme megvalósul és ezzel az ő átalakító erejét a teremtésre is lehívjuk.”

Kelt: Budapest, 2019. nagyböjt 2. vasárnapján Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Kérjük a körlevelet felolvasni 2019. március 17-én, –nagyböjt 2. vasárnapján –minden szentmisén.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.március 18-24.

2019.március 18. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 19. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 20. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 21. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.március 22. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 23. Szombat 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.március 24. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 9 óráig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Nagyböjt 1. Vasárnapján

2019.március 10-17.

Ma a szentmisék után hamvazás lesz templomunkban.

Ma 16 órától szentségimádás lesz templomunkban, majd a 17 órai szentmisében bemutatkozik idei elsőáldozóink egy csoportja. A zenei szolgálatban a Szeráfi kórus lesz segítségünkre.

Pénteken a szentmise után keresztutat végzünk a templomban.

Szombaton 17 órakor Lápossy Péter székesegyházi karkáplán úr mutat be német-magyar nyelvű szentmisét templomunkban.

Legutóbb két héttel ezelőtt volt országos templomi gyűjtés a katolikus iskolák javára. Templomunkban 101 000 forint gyűlt össze erre a célra. Ezt az összeget továbbítottuk az egyházmegyei központban. Isten fizesse meg a hívek jóságát, nagylelkűségét!

A Szentatya romániai útja alkalmával 2019. június 1-én szentmisét mutat be Csíksomlyón, ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda. Ez alkalomból a Pécsi Egyházmegye, a Misszió Tours Utazási irodával, a hívő közösségei számára közös zarándoklatot szervez Csíksomlyóra, melynek időpontja 2019. május 31- június 2. A részvételi szándékot a plébániákon kell jelezni adatlap kitöltésével, majd a plébános atyák összesítve továbbítják azt a püspöki hivatalba. A plébániai adatlapok beküldési határideje legkésőbb 2019. március 15. Bővebb információ a hirdetőtáblán vagy a sekrestyében.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának (Katifi) hirdetései:

Már csak vasárnap estig (10-e) lehet jelentkezni a püspökszentlászlói egyetemista nagyböjti lelkigyakorlatra, ami 14-17-ig lesz.

-A međugorjei Mladifestre utazó pécsi csapatba 17-ig lehet kedvezményesen jelentkezni.

Virágvasárnap, április 14-én, délután 3-kor a Tettye parkban lesz az előző évek nyomán közismertté vált Ifjúsági Passió, Urunk szenvedéstörtének élő szereplős felidézése. A katifis szervezők többféle szerepre is várják a bátor jelentkezőket és természetesen a nézőket!

További információk az Ifjúsági Referatúra Facebook-oldalán.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.március 11-17.

2019.március 11. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 12. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 13. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 14. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.március 15. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 16. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.március 17. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 9 óráig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Évközi 8. Vasárnap

2019.március 3-10.

Kedden 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. Egy élet a gyermekekért. (Második rész) A film Maria Montessori életéről szól. Játékidő:96 perc

Szerdán lesz hamvazószerda. Ez a nap a nagyböjti időszak kezdete. Ezen a napon és jövő vasárnap lesz hamvazás templomunkban.

Pénteken a szentmise után keresztutat végzünk a templomban.

Jövő vasárnap 16 órától szentségimádás lesz templomunkban, majd a 17 órai szentmisében bemutatkozik idei elsőáldozóink egy csoportja. A zenei szolgálatban a Szeráfi kórus lesz segítségünkre.

A Szentatya romániai útja alkalmával 2019. június 1-én szentmisét mutat be Csíksomlyón, ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda. A látogatás napját – kiterjesztve rá a hagyományosan pünkösdkor tartott ünnepet – fogadalmi búcsúnak nyilvánították, hogy az arra érkező zarándokok is eleget tehessenek az ősök fogadalmának. Ez alkalomból a Pécsi Egyházmegye, a Misszió Tours Utazási irodával, a hívő közösségei számára közös zarándoklatot szervez Csíksomlyóra, melynek időpontja

2019. május 31- június 2. A részvételi szándékot a plébániákon kell jelezni adatlap kitöltésével, majd a plébános atyák összesítve továbbítják azt a püspöki hivatalba. A plébániai adatlapok beküldési határideje legkésőbb 2019. március 15. Bővebb információ a hirdetőtáblán vagy a sekrestyében.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának (Katifi) hirdetései:

Szerda este (hamvazószerda) a Dzsámiban 20:30-21:30 között CSENDES szentségimádás lesz. Figyelem! A szokott időnél egy órával KÉSŐBB kezdődik!

2019.március 14-17. között Nagyböjti Ifjúsági Lelkigyakorlat lesz Püspökszentlászlón a plébániaépületben 18-35 éveseknek. További információk az Ifjúsági Referatúra Facebook oldalain: https://www.facebook.com/events/378423199634862/. (figyelem! az Életrendezés Házában csak többágyas szobák vannak. A férőhelyek korlátozott száma miatt érdemes hamar jelentkezni. )

A PécsiKatifi csapatot szervez Međugorjebe a Mladifestre (ifjúsági fesztivál augusztus 1-6. között) 16-30 évesek számára. Tájékozódni és jelentkezni az Ifjúsági Referatúra Facebook-oldalán lehet, március 17-ig még kedvezményes áron.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.március 4-10.

2019.március 4. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.március 5. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 6. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 7. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.március 8. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 9. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.március 10. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 9 óráig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Évközi 7. Vasárnap

2019.február 24 - március 3.

Ma katolikus iskolák javára van országos templomi gyűjtés.

Szerdán 17 óra 45 perctől a Ferences Olvasókör összejövetele lesz a plébánián.

A Szentatya romániai útja alkalmával 2019. június 1-én szentmisét mutat be Csíksomlyón, ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda.

A látogatás napját – kiterjesztve rá a hagyományosan pünkösdkor tartott ünnepet – fogadalmi búcsúnak nyilvánították, hogy az arra érkező zarándokok is eleget tehessenek az ősök fogadalmának.

Ez alkalomból a Pécsi Egyházmegye, a Misszió Tours Utazási irodával, a hívő közösségei számára közös zarándoklatot szervez Csíksomlyóra, melynek időpontja 2019. május 31- június 2. A részvételi szándékot a plébániákon kell jelezni adatlap kitöltésével, majd a plébános atyák összesítve továbbítják azt a püspöki hivatalba. A plébániai adatlapok beküldési határideje legkésőbb 2019. február 25. Bővebb információ a hirdetőtáblán vagy a sekrestyében.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának (Katafi) hirdetései:

Szerdán 19:30-21:00 a Hittudományi Főiskolán ifjúsági katekézist tart Berecz Tibor atya. A katekézis témája: “Kiben hiszek? Istenképem - az én( )képem?”

2019.március 14-17. között Nagyböjti Ifjúsági Lelkigyakorlat lesz Püspökszentlászlón a plébániaépületben 18-35 éveseknek. További információk az Ifjúsági Referatúra Facebook oldalain: https://www.facebook.com/events/378423199634862/. (figyelem! az Életrendezés Házában csak többágyas szobák vannak. A férőhelyek korlátozott száma miatt érdemes hamar jelentkezni. )

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.február 25 - március 3.

2019.február 25. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 26. Kedd 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 27. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 28. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.március 1. Péntek 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.március 2. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.március 3. Vasárnap 7 óra 50 perctől- 8 óráig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Évközi 6. Vasárnap

2019.február 17-24.

Kedden 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. Egy élet a gyermekekért. (Első rész) A film Maria Montessori életéről szól. Játékidő:91 perc

Pénteken 17 óra 45 perctől Bibliafürkésző foglalkozás lesz a plébánián. Vendégünk Kovács József diákonus, aki jelenleg a Székesegyházi Plébánián teljesít szolgálatot.

Szombaton az esti szentmisében a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot.

Jövő vasárnap-február hónap utolsó vasárnapján- a katolikus iskolák javára lesz országos templomi gyűjtés.

A Szentatya romániai útja alkalmával 2019. június 1-én szentmisét mutat be Csíksomlyón, ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda.

A látogatás napját – kiterjesztve rá a hagyományosan pünkösdkor tartott ünnepet – fogadalmi búcsúnak nyilvánították, hogy az arra érkező zarándokok is eleget tehessenek az ősök fogadalmának.

Ez alkalomból a Pécsi Egyházmegye, a Misszió Tours Utazási irodával, a hívő közösségei számára közös zarándoklatot szervez Csíksomlyóra, melynek időpontja 2019. május 31- június 2. A részvételi szándékot a plébániákon kell jelezni adatlap kitöltésével, majd a plébános atyák összesítve továbbítják azt a püspöki hivatalba. A plébániai adatlapok beküldési határideje legkésőbb 2019. február 25. Bővebb információ a hirdetőtáblán vagy a sekrestyében.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának(Katafi) hirdetései:

Szerdán 19:30-21:00 Párkapcsolati Műhely lesz, a meghívott vendég Krúdy Tamás és felesége. Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza

2019.március 14-17. között Nagyböjti Ifjúsági Lelkigyakorlat lesz Püspökszentlászlón a plébániaépületben 18-35 éveseknek. További információk az Ifjúsági Referatúra Facebook oldalain: https://www.facebook.com/events/378423199634862/. (figyelem! az Életrendezés Házában csak többágyas szobák vannak. A férőhelyek korlátozott száma miatt érdemes hamar jelentkezni. )

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.február 18-24.

2019.február 18. Hétfő 16 óra 30 perctől- 16 óra 50 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.február 19. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 20. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 21. Csütörtök 16 óra 30 perctől-16 óra 50 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.február 22. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 23. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.FEBRUÁR 24. Vasárnap 7 óra 30 perctől- 8 óráig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Évközi 5. Vasárnap

2019.február 10-17.

Ma 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Ma 17 órakor- a Kórházlelkészség szervezésében - Püspöki Szentmise lesz templomunkban.

Megjelent a Barátok Lapja- plébániai tájékoztató- februári száma.

Megköszönjük a testvéreknek, hogy a héten sokan és kitartóan imádkozták a Lourdesi kilencedet templomunkban.

Hétfőn lesz a Betegek Világnapja, aki az esti szentmisében szeretné felvenni a betegek szentségét, kérem, hogy jelezze a sekrestyében. Egyúttal azt is hirdetjük a testvéreknek, hogy hagyományunk szerint, Szent Anna nap után szolgáltatjuk ki ezt a szentséget közösségileg.

Jövő szombaton 17 órakor Berecz Tibor atya mutat be német nyelvű szentmisét templomunkban.

A Szentatya romániai útja alkalmával 2019. június 1-én szentmisét mutat be Csíksomlyón, ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda.

A látogatás napját – kiterjesztve rá a hagyományosan pünkösdkor tartott ünnepet – fogadalmi búcsúnak nyilvánították, hogy az arra érkező zarándokok is eleget tehessenek az ősök fogadalmának.

Ez alkalomból a Pécsi Egyházmegye, a Misszió Tours Utazási irodával, a hívő közösségei számára közös zarándoklatot szervez Csíksomlyóra, melynek időpontja 2019. május 31- június 2. A részvételi szándékot a plébániákon kell jelezni adatlap kitöltésével, majd a plébános atyák összesítve továbbítják azt a püspöki hivatalba. A plébániai adatlapok beküldési határideje legkésőbb 2019. február 25. Bővebb információ a hirdetőtáblán vagy a sekrestyében.

Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Házasság Hete színes programjait.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának (KATIFI) hirdetése:

Szerdán 19 óra 30 perctől-21 óráig lesz összejövetel a Hittudományi Főiskolán. Az est vendége Lankó József Alsószentmártoni Plébános Úr.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.február 11-17.

2019.február 11. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 12. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 13. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 14. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR HELYNÖK ÚR

2019.február 15. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 16. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.FEBRUÁR 17. Vasárnap 7 óra 30 perctől- 8 óráig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Évközi 4. Vasárnap

2019.február 3-10.

Ma a szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük mindazokat, akik ezt az áldást kérik.

A héten tovább folytatódik a Lourdesi kilenced imádkozása templomunkban.

A Barátok Lapja plébániai tájékoztató a hét folyamán fog megjelenni.

Jövő vasárnap 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Ugyancsak jövő vasárnap 17 órakor- a Kórházlelkészség szervezésében - Püspöki Szentmise lesz templomunkban.

A Pécsi Egyházmegye zarándoklatot szervez a Szentatya Csíksomlyói látogatásra. Részletesebben ezt a zarándoklatot jövő vasárnaptól hirdetjük.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának (KATIFI) hirdetései:

Ma 20 órától a Mindenszentek Templom klubhelyiségében (Pécs,Tettye utca 14.)Kollár Dorottya tart beszámolót a Panamai Világifjúsági találkozóról.

Kedden 17 órától-19 óráig PASSIO PRÓBA lesz a Mindenszentek Temploma klubhelyiségében. Szeretettel várják a szereplőket!

Szerdán 19 óra 30 percől-21 óráig Taize-imaóra lesz a Dzsámiban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.február 4-10.

2019.február 4. Hétfő 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 5. Kedd 16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 6. Szerda 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 7. Csütörtök 16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR HELYNÖK ÚR

2019.február 8. Péntek 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 9. Szombat 16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.FEBRUÁR 10. Vasárnap 8 órától-9 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Évközi 3. Vasárnap

2019.január 27-február 3.

Ma fejeződik be az ökumenikus imahét Pécs városában. A záró alkalomra a Székesegyházban kerül sor 16 órakor. Igét hirdet Balog Zoltán református lelkész.

Ma az esti szentmisében a Szeráfi kórus teljesít szolgálatot.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrája (Katifi) két programot hirdet:

1.     2019.január 28-án Hétfőn 18 órakor Szociopoly interaktív társasjáték lesz a Kulturális Központban.(Uránváros) További információk a  Facebookon.

2.     2019. január 29-én Kedden 17 órakor a Mindenszentek temploma klubhelyiségében lesz az ÉLŐ PASSIO-PRÓBA.

Pénteken elkezdjük a Lourdesi kilencedet templomunkban. Hétköznapokon a szentmise után lesz az imádáság, szombaton és vasárnap a szentmise előtt.

Szombaton lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe. Reggel 8 órakor is lesz szentmise templomunkban.

Jövő vasárnap (és szombaton este) Balázsolás lesz templomunkban.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.január 28 - február 3.

2019.január 28. Hétfő

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 29. Kedd

16 óra 30 perctől-17 óráig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 30. Szerda

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 31. Csütörtök

16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig

DR. NYÚL VIKTOR HELYNÖK ÚR

2019.február 1. Péntek

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.február 2. Szombat

8 órától-9 óráig

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.FEBRUÁR 3.  Vasárnap

8 órától-9 óráig  gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Évközi 2. Vasárnap

2019.január 20-27.

Ma megkezdődik az ökumenikus imahét. Az imahét jövő vasárnapig tart Pécsett. A mai napon 16 órakor a Kertvárosi Református Templomban Nagy Norbert Pécs-Gyárvárosi plébános úr hirdet igét. A hét további programjait a hirdetőtáblán tekinthetjük meg.

Pénteken 18 órakor Bibliafürkésző foglalkozás lesz a plébánián. Barics Gábriel Bicsérdi Plébániai Kormányzó lesz a vendégünk.

Köszönetet mondunk a testvéreknek, hogy az idei évben is vállalták Betlehemünk őrzését. A Gondviselés sokszorosan adja vissza a testvéreknek a felajánlott időt! Köszönjük szépen!

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT RÉSZLETES PÉCSI PROGRAMJA:

2019. január 20. vasárnap 16.00 óra, Kertvárosi református templom (Tildy Z. utca 12.)
Igét hirdet Nagy Norbert római katolikus plébános.

2019. január 21. hétfő 18.00 óra, Görögkatolikus templom (Alkotmány utca 44.)
Igét hirdet Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész.

2019. január 22. kedd 18.00 óra, Belvárosi református templom (Szabadság út 35.)
Igét hirdet Büki Gábor, a Sion Gyülekezet lelkésze.

2019. január 23. szerda 18.00 óra, Baptista Gyülekezet (Bokor utca 52.)
Igét hirdet Berecz Tibor római katolikus káplán.

2019. január 24. csütörtök 18.00 óra, Evangélikus templom (Dischka Győző utca 4-6.)
Igét hirdet Németh Norbert református lelkész.

2019. január 25. péntek 18.00 óra, Gyárvárosi római katolikus templom
Igét hirdet Lettner Gábor pünkösdi lelkész.

2019. január 26. szombat 18.00 óra, Lyceum katolikus templom (Király utca 36.)
Igét hirdet Macher Tivadar baptista lelkész.

2019. január 27. vasárnap 16.00 óra, Székesegyház (Dóm tér 1.)
Igét hirdet Balog Zoltán református lelkész (Németajkú Református Egyházközség, Budapest).

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.január 21-27.

2019.január 21. Hétfő         16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.január 22. Kedd           16 óra 30 perctől-17 óráig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 23. Szerda     16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 24. Csütörtök              16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 25. Péntek     16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 26. Szombat  16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig

gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. január 27. Vasárnap        8 órától-9 óráig  gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS 17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPÉN

2019.január 13-20.

Ma 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Kedden 17 óra 45 perckor filmvetítés lesz a plébánián. A karácsonyi reménysugár című filmet fogjuk megnézni. A film 85 perces.

Szerdán a Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrája (Katifi) szervezésében 19 óra 30 perctől-21 óráig a Művészetek és Irodalom Házában (Széchenyi tér) Párkapcsolati Műhely lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Megjelent a Barátok Lapja januári száma.

Köszönetet mondunk a testvéreknek, hogy az idei évben is vállalták Betlehemünk őrzését. A Gondviselés sokszorosan adja vissza a testvéreknek a felajánlott időt! Köszönjük szépen!

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.január 14-20.

2019.január 14. Hétfő

16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 15. Kedd

          16 óra 30 perctől- 17 óráig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 16. Szerda                 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 17. Csütörtök

           16 óra 30 perctől-17 óráig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 18. Péntek

        16 óra 30 perctől- 17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 19. Szombat

        16 óra 30 perctől-17 óráig

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. január 20. Vasárnap

         8 órától-9 óráig  gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

URUNK MEGJELENÉSE,VÍZKERESZT FŐÜNNEPÉN

2019.január 6-13.

Ma az esti szentmisében Vízszentelést fogunk végezni.

A Barátok Lapja januári száma a jövő héten fog megjelenni.

Jövő vasárnap lesz Urunk Megkeresztelkedésének Ünnepe. Mivel ez a hónap második vasárnapja 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Betlehemünk őrzésére még mindig lehet jelentkezni.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2019.január 7-13.

2019.január 7. Hétfő       16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 8. Kedd   16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.január 9. Szerda       16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 10. Csütörtök   16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2019.január 11. Péntek             16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 12. Szombat           17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. január 13. Vasárnap        8 órától-9 óráig  gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

HIRDETÉSEINK

Szent Család Vasárnapján

2018.december 30 - 2019.január 6.

Ma van a Szent Család Vasárnapja.  A Pécsi Bazilikában- a 18 órakor kezdődő szentmisében- a Püspök Úr megáldja a jelen lévő családokat. Szeretettel várják erre az alkalomra a testvéreket!

Hétfőn 17 órakor lesz az év végi hálaadás templomunkban.

Kedden Szűz Mária, Isten Anyja Parancsolt Főünnepe lesz egyházunkban.Reggel 8 órakor és 17 órakor is lesz szentmise templomunkban.

Ugyancsak kedden, 18 órakor a ferences templomtól (gyalogos) fáklyás zarándoklat-felvonulás indul a Lyceum templomhoz, ahol a Szent Egyed közösség Béke Világnapi imaórájára kerül sor.

Jövő vasárnap lesz Urunk Megjelenése, Vízkereszt parancsolt főünnepe.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2018. december 30 -2019.január 6.

2018. december 30. Hétfő         16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 1. Kedd                     8 órától- 9 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 2. Szerda                 16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 3. Csütörtök              16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2019.január 4. Péntek             16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2019.január 5. Szombat           17 órától-18 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018. január 6. Vasárnap        8 órától-9 óráig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Advent 4. Vasárnapján

2018.december 23-30.

Ma az esti szentmisén Lápossy Péter székesegyházi káplán úr lesz a vendégünk.

Hétfőn 17 órakor és Éjfélkor is lesz szentmise templomunkban.

Kedden és szerdán 8 órakor és 17 órakor lesznek a szentmisék templomunkban.

Pénteken 18 órától Bibliaóra lesz a plébánián. Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr és Troszt Máté görög katolikus diákonus jön el hozzánk.

Jövő vasárnap lesz a Szent Család Vasárnapja.  A Pécsi Bazilikában- a 18 órakor kezdődő szentmisében- a Püspök Úr megáldja a jelen lévő családokat. Szeretettel várják erre az alkalomra a testvéreket!

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.

Továbbra is lehet jelentkezni Betlehemünk őrzésére a sekrestyében.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI REND TEMPLOMUNKBAN

2018. december 23-30.

2018. december 24. Hétfő         16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig  gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018. december 25. Kedd            8 órától- 9 óráig gyóntat DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 26. Szerda      8 órától- 9 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

17 órától-18 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 27. Csütörtök       16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.december 28. Péntek             16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018.december 29. Szombat          16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. december 30. Vasárnap        8 órától-9 óráig és 17 órától-18 óráig gyóntat DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

HIRDETÉSEINK

Advent 3. Vasárnapján

2018.december 16-23.

Ma az esti szentmisén Dallos Tamás püspöki szertartó, egyházmegyei jegyző lesz a vendégünk.

Jövő szombaton 18 órakor a Szeráfi kórus karácsonyi koncertje lesz templomunkban.

Jövő vasárnap az esti szentmisén Lápossy Péter székesegyházi káplán úr lesz a vendégünk.

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.

Továbbra is lehet jelentkezni Betlehemünk őrzésére a sekrestyében.

AKTUÁLIS GYÓNTATÁSI  REND TEMPLOMUNKBAN

2018. december 17-23.

2018. december 17. Hétfő         16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. december 18. Kedd            16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 19. Szerda           16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 20. Csütörtök       16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2018.december 21. Péntek             16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 22. Szombat          16 óra 30perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

2018. december 23. Vasárnap        8 órától-9 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

HIRDETÉSEINK

Advent 2. Vasárnapján

2018.december 9-16.

Ma 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Ma az esti szentmisén Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr lesz a vendégünk.

Ma az esti szentmise után ellátogat hozzánk Szent Miklós püspök megkésett követe. Szeretettel várjuk a gyerekeket!

Pénteken 17 óra 45 perctől filmvetítés lesz a plébánián. A film Szent Giuseppe Moscatti életét mutatja be. Játékidő 99 perc.

Jövő vasárnap az esti szentmisén Dallos Tamás püspöki szertartó, egyházmegyei jegyző lesz a vendégünk.

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.

Már most lehet jelentkezni Betlehemünk őrzésére a sekrestyében.

AKTUÁLIS  GYÓNTATÁSI  REND TEMPLOMUNKBAN

2018. december 10-16.

2018. december 10. Hétfő         16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig  gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. december 11. Kedd            16 óra 30 perctől-17 óráig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 12. Szerda  16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 13. Csütörtök       16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. NYÚL VIKTOR PASZTORÁLIS HELYNÖK ÚR

2018.december 14. Péntek             16 óra 30 perctől- 17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018.december 15. Szombat          16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DR. VARGA LÁSZLÓ KANONOK ÚR

2018. december 16. Vasárnap        8 órától-9 óráig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

16 óra 30 perctől-17 óra 30 percig gyóntat

DOHÁNY ZOLTÁN PLÉBÁNOS

HIRDETÉSEINK

Advent 1. Vasárnapján

2018.december 2-9.

Szombaton lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának Főünnepe egyházunkban. A szombat esti szentmisén a Szeráfi Kórus teljesít zenei szolgálatot.

Szombaton 18 órától a Szeráfi Kórus hangversenye lesz templomunkban.

Jövő vasárnap- a hónap második vasárnapja- 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Jövő vasárnap advent második vasárnapja. A vasárnap esti szentmisén Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr lesz a vendégünk.

Jövő vasárnap az esti szentmise után ellátogat hozzánk Szent Miklós püspök megkésett követe. Szeretettel várjuk a gyerekeket!

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.

Már most lehet jelentkezni Betlehemünk őrzésére a sekrestyében.

HIRDETÉSEINK

Évközi 34. Vasárnap

Krisztus Király Főünnepe

2018. november 25-december 2.

Ma országos templomi gyűjtés van a Karitász javára.

Pénteken 18 órától Bibliaóra lesz a plébánián. Az alkalmat Máger Róbert püspöki irodaigazgató-helyettes vezeti.

Jövő vasárnap advent első vasárnapja. A vasárnap esti szentmisén Barics Gábriel Bicsérdi Plébániai Kormányzó lesz a vendégünk.

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.

Már most lehet jelentkezni Betlehemünk őrzésére a sekrestyében.

A Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatban idén novemberben is megjelenik az „Isten szava minden napra” című könyv. Értékes olvasmány, szép ajándék karácsonyra! A szerző, Vincenzo Paglia püspök, a Sant’Egidio közösség (Szent Egyed Közösség) tagja, a nemzetközi katolikus Bibliaszövetség elnöke. A megrendeléseket, megrendelő nevét, elérhetőségét a sekrestyében lehet leadni, vagy a santegidio.pecs@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni.

Egy kötet ára 4000 Ft.

HIRDETÉSEINK

Évközi 33. Vasárnap

2018. november 18-25.

Csütörtökön reggel 8 órától nyílt nap lesz az Árpád-házi Szent Margit Iskolában. (Első osztályba készülők számára.)

Pénteken a Szent Mór Iskolaközpontban leendő első osztályosok számára „Iskolanyitogató” program lesz. 15 óra 30 perctől-16 óra 30 percig Pécs, Hunyadi u.9.

Jövő vasárnap lesz Krisztus Király Vasárnapja.

Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a Karitász javára.

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.

A Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatban idén novemberben is megjelenik az „Isten szava minden napra” című könyv. Értékes olvasmány, szép ajándék karácsonyra! A szerző, Vincenzo Paglia püspök, a Sant’Egidio közösség (Szent Egyed Közösség) tagja, a nemzetközi katolikus Bibliaszövetség elnöke. A megrendeléseket, megrendelő nevét, elérhetőségét a sekrestyében lehet leadni, vagy a santegidio.pecs@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni.

Egy kötet ára 4000 Ft.

HIRDETÉSEINK

Évközi 32. Vasárnap

2018. november 11-18.

Ma - a hónap második vasárnapján- 16 órától szentségimádás lesz templomunkban.

Ma a Házas Hétvége mozgalom tagjai is velünk imádkoznak az esti szentmisében.

Ma az esti szentmisében a Szeráfi kórus teljesít zenei szolgálatot.

A Pécsi Egyházmegye központi iskolája a Szent Mór Iskolaközpont a leendő első osztályosok szülei számára „Nyílt napot” tart. Időpont:2018.november 13. (kedd) 7.50-10.00 Pécs, Hunyadi u. 9.

Ugyanezen a napon lesz „Nyílt nap” a gimnáziumba jelentkezők számára. 7.45-11.30 Pécs, Papnövelde u. 1.

Bővebb információ a templom hirdetőjén elhelyezett plakáton, és a www.szentmor.hu honlapon.

Kedden 17 óra 45 perctől hitoktatói megbeszélés lesz a plébánián.

Csütörtökön 17 óra 45 perctől filmvetítést tartunk a plébánián. A szeretet gyógyít című játékfilmet tekintjük meg. A film Szent Giuseppe Moscatti életét mutatja be. Játékidő 103 perc.

Jövő évi naptár, kalendárium és karácsonyi képeslap a sekrestyében kapható. A karácsonyi képeslap templomunk Betleheméről készült.